Opiskelijoiden polkuja

Tällä sivulla on esimerkkejä erilaisten opiskelijoiden poluista. Saat esimerkkejä siitä, miten erilaiset oppijat voidaan huomioida Movin opintojaksoilla.


Viittomakielinen opiskelija

 • Opiskelija on viittomakielinen ja hänellä on opintojaksolla mukana opiskelutulkki.
 • Opiskelija ja opettaja keskustelevat aiheesta. He sopivat, että opiskelija saa materiaalit kirjoitetussa muodossa ja että hän voi tehdä keskustelutehtävät kirjallisesti.
 • Opiskelija tekee opintojakson tapaamisissa keskustelutehtävät ja esitelmät kirjallisesti. Hän ei tee kuullunymmärtämisen tehtäviä eikä hänen kuullunymmärtämisen osaamistaan arvioida opintojakson lopussa.


Opiskelija, jolla on lukivaikeus

 • Opiskelijalla on lukivaikeus ja siihen liittyen lukitodistus.
 • Hän juttelee opettajalle opintojakson ensimmäisen tapaamisen jälkeen ja esittää paperisen lukitodistuksen.
 • Opettaja kysyy opiskelijalta, miten hän voi tukea tätä parhaiten. Opiskelija kertoo, että häntä auttaa, jos hän saa tutustua materiaaleihin etukäteen. Lisäksi hän on saanut aiemmissa opinnoissaan lisäaikaa tenttiin.
 • Opettaja antaa opiskelijalle materiaalit hyvissä ajoin ennen tuntia. Tentissä opiskelijalla on lisäaikaa.


Opiskelija, jolla on heikko näkö

 • Opiskelijalla on heikko näkö.
 • Hän keskustelee opettajan kanssa opintojakson alussa aiheesta.

 

"Menin Movin järjestämälle puheviestinnän opintojaksolle,  joka järjestettiin lähitoteutuksena. En juurikaan odottanut opintojaksolta mitään, koska korona-aika ja etäopiskelu oli suurelta osin tappanut intoni koko opiskelua kohtaan.

Opintojaksolla pääsin tutustumaan itseeni uudella tavalla esiintymisen kautta: Videoitu ryhmäkeskustelu ja hyvin suunnitellun puheen pitäminen koko ryhmän edessä tuntui hyvin erilaiselta verrattuna Zoomissa pidettyihin esityksiin.

En ainoastaan saanut tukea esiintymiseen kurssilta, vaan se palautti ainakin hetkellisesti motivaatiota koko opiskelua kohtaan. Asiaa auttoi tietysti hyvä ryhmä ja innostava, asiansa osaava opettaja." 

 

– humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelija

 • Opiskelija kertoo opettajalle, mikä tukee häntä parhaiten. Hän kysyy, voisiko opettaja antaa tunnin materiaalit hänelle etukäteen.
 • Opettaja lähettää materiaalit opiskelijalle sähköisesti ennen tuntia. Lisäksi opettaja käyttää dioissa suurempaa fonttia ja huolehtii, että tekstin ja taustan kontrasti on riittävän suuri. Opiskelija valitsee paikan luokasta niin, että näkyvyys valkokankaalle on hyvä.

Opiskelija, jolla on ADHD

 • Opiskelijalla on ADHD-diagnoosi.
 • Hän ottaa asian puheeksi, kun hän keskustelee opettajan kanssa tunnin jälkeen. Opiskelija ja opettaja juttelevat oppimistehtävistä, jotka ovat jääneet palauttamatta opintojakson alkupuolella.
 • Opettaja kysyy, miten voisi tukea opiskelijaa. Opiskelija ja opettaja sopivat, että opiskelija saa tunnin materiaalit etukäteen. He keskustelevat myös ajanhallinnasta ja palautuspäivistä. Lisäksi opettaja kiinnittää tunnilla huomioita siihen, että tehtävänannot ovat selkeät.

<< Takaisin Saavutettava Movi -etusivulle                                                                                            Kysy lisää: movi@jyu.fi