Tentit

Joitakin tutkintoon vaadittavia pakollisia kieli- ja viestintäopintoja voi suorittaa myös tenttinä. Jos olet hankkinut tutkintoon vaadittavan kielitaidon muualla, esim. aiemmissa opinnoissa tai asuessasi ulkomailla, voit osoittaa kielitaitosi kurssin korvaavalla näyttökokeella.

Pen

 

Kypsyysnäyte eli maturiteetti on kirjoitelma, jossa opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tutkielman aihepiiriin ja akateemisen kirjoitustyylin hallintaan.

Document

 

Oppion seinä