Ruotsin korvaava koe - Ersättande provet

Milloin voi tehdä korvaavan kokeen?

Jos olet jo muulla tavoin hankkinut (esim. työelämässä, asumalla tai opiskelemalla Ruotsissa, olet kaksikielinen, mutta sivistyskielesi on suomi) kurssin läpäisemiseksi vaadittavat tiedot ja taidot, voit suorittaa tutkintoon vaadittavan ruotsin kielen kurssin korvaavalla kokeella.

Tutkintoon kuuluvan kurssin korvaavaan kokeeseen kuuluu sekä kirjallinen että suullinen osio ja niiden vastaanottajana toimii se lehtori, joka toimii opiskelijan tiedekunnan ruotsin kielen vastuuopettajana.

Opettajien yhteystiedot

  • Jauhojärvi-Koskelo Camilla: Kauppakorkeakoulu
  • Jämsén Pauliina: matemaattis-luonnontieteellinen tdk, kasvatustieteet
  • Kirmo Marjut: yhteiskuntatieteet, psykologia
  • Lampinen Maria Susanna: informaatioteknologian tdk
  • Salminen Kirsi: humanistiset tieteet
  • Suuronen Anniina: liikuntatieteet

 

Kirjallinen osio suoritetaan laatimalla lyhyt suomenkielinen tiivistelmä (n. 80 sanaa) annetusta ruotsinkielisestä omaan alaan liittyvästä tekstistä ja kirjoittamalla 200-250 sanan aine, jonka aihe myös liittyy opiskelijan omaan alaan. Kokeen suorittaminen edellyttää oman alan sanaston hallintaa (sanakirjaa ei saa käyttää). Opiskelijan tulee tiedustella tulosta tentaattorilta sähköpostitse tai puhelimitse.

Kun opiskelija on hankkinut tentaattorilta tiedon, että kirjallinen koe on hyväksytty, sovitaan aika suulliselle kokeelle yhdessä tentaattorin kanssa. Suullinen osio on kolmiosainen: vapaamuotoinen small talk, alustus ja keskustelu alustuksen aihepiiristä. Opiskelijalle annetaan vaihtoehtoisia aiheita, joista hän valitsee yhden. Tämän jälkeen opiskelijalla on 30 minuuttia aikaa valmistella alustus, jonka tulee kestää noin 10 minuuttia. Suullisen kokeen suorittamiseen varataan tunnin verran aikaa, ja kokeen tulos ilmoitetaan opiskelijan kanssa sovitulla tavalla. 

Kirjallisen ja/tai suullisen osion hyväksyttyä arvosanaa voi yrittää korottaa. Tästä sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.