Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen tenttipäivät

Tentteihin ilmoittautuminen SISUssaa viimeistään 2 viikkoa ennen tenttiä. Lisätietoa tenteistä kunkin aineen opettajalta.
HUOM.! KORONATILANNE SAATTAA MUUTTAA TENTTIEN TOTEUTUSTAPOJA

Seuraavien aineiden tentit järjestetään alla olevan taulukon mukaisina päivinä

 • Kirjoitusviestintä (XKV0801) 4 h 
 • Ruotsi 2 h 
 • Muut kielet (espanja, italia, japani, saksa, ranska, venäjä, s2) 2 h 
 • Englanti: Academic Reading (XEN*001) 2 h 
 • Kurssien yhteiset rästitentit 2 h (Ilmoittautuminen ruskealla kuorella opettajalle 2 viikkoa ennen tenttiä tai opettajan ohjeiden mukaan) 

Aika

Paikka

pe 1.10.2021 klo 12.00-16.00 Etätentti
pe 10.12.2021 klo 12.00-16.00 (Ei Academic Reading -tenttiä!) Etätentti
pe 4.2.2022 klo 12.00-16.00 (Ei kirjoitusviestinnän tenttiä eikä ruotsin korvaavia kokeita!) C4 tai etätentti
pe 18.3.2022 klo 12.00-16.00 (Ei Academic Reading -tenttiä!) Ag Auditorio 2 tai etätentti
pe 27.5.2022 klo 12.00-16.00 RUU D104 Helena tai etätentti

Kirjoitusviestintä (XKV0801) 

Tenttiohjeistus kirjoitusviestinnän tenttiä (XKV0801) varten

Kirjoitusviestinnän tentti on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, joiden kandi- tai maisteritutkinnon valmistuminen on kiinni kirjoitusviestinnän pakollisten eli tutkintovaatimuksiin kuuluvien opintojen puuttumisesta.

XKV0801-tentti toteutetaan etätenttinä siten, että tentaattori lähettää tenttipäivänä 1.10.2021 klo 9.00 opiskelijoille tenttitehtävät sähköpostitse.  Aikaa tehtävien tekemiseen on kokonaisuudessaan 12 tuntia, eli tehtävät tulee palauttaa tentaattorille viimeistään klo 21.00. Tentin tehtävien tekemiseen kannattaa varata vähintään normaali tenttiaika eli noin neljä tuntia. 

Tenttiin valmistaudutaan normaalisti tenttikirjallisuuteen perehtymällä.

Tentittävät teokset:

 • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2007. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.
 • Svinhufvud, K. 2016. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi.
 • Iisa, K., Oittinen, H. & Piehl, A. 2012. Kielenhuollon käsikirja. Helsinki: Yrityskirjat. Teoksesta erityisesti seuraavat osiot:
  • pilkut (luku 4.4)
  • pronominit (luku 11)
  • sananvalinnat (luku 13)
  • lauseenvastikkeet (luku 18)
  • sanajärjestys (luku 21).

Jokaisesta teoksesta voi käyttää myös uudempaa painosta. Varmistathan hyvissä ajoin, että saat tarvittavan kirjallisuuden käyttöösi. Kannattaa hyvissä ajoin etsiä kirjallisuutta yliopiston kirjastosta, kaupunginkirjaston e-kirjakokoelmista ja mahdollisesti oman kotipaikan kirjaston e-kirjakokoelmista.

Tenttikirjallisuus ja esimerkiksi kielenhuollon lähteet saavat olla käytössä tenttitilanteessa, mutta tentin läpäiseminen ei onnistu, ellei kirjoja ole etukäteen lukenut.

Huom.  Tentissä tarvitset myös oman kandidaatintutkielmasi tai pro gradu -tutkielmasi tekstitiedostona. Tentin tehtävät ovat omakohtaisia ja soveltavia, ja osassa niistä tarkastellaan omaa tutkielmatekstiä. Mikäli tutkielmasi ei ole suomenkielinen, ota tentaattoriin yhteyttä etukäteen.

Tentin voi suorittaa 2 tai 3 opintopisteen laajuisena, eikä tätä valintaa tarvitse ilmoittaa etukäteen. Mikäli sinulla on kysyttävää 1.10. 2021 tenttijärjestelyistä, ota yhteyttä tentaattoriin paivi.torvelainen@jyu.fi.

 

Englanti 

Academic reading exemption exam contact persons

 • XENI001 - Jani Ylönen and Hanna Brauer
 • XENL001 – Fergal Carolan (Spring 2022 Hillamaria Pirhonen)
 • XENM001 – Aaron Orszag
 • XENT001 – Christopher Jarvis 

Lisätietoja  

Oral exam: Communication Skills (XEN*003)

aika / time paikka / place
pe 24.9.2021 klo 8-16 (you will be assigned a 30 min time) 8-12: place TBA ; 12-16: place TBA
pe 28.1.2022 klo 8-16 (you will be assigned a 30 min time) 8-16: place TBA

co-ordinator: Elena Kirk

Screening for participation:

 • XENI003 – Elina Randell
 • XENL003 – Miia Konttinen
 • XENM003 – Aaron Orszag
 • XENT003 – Kirsi Westerholm 

Lisätietoja

Combined Academic Reading and Communication Skills (XEN*002)

The dates for the different stages of the exemption exam in the academic year 2021-2022 are as follows:
Autumn 2021: Oral communication skills test Friday 24.09.2021 and 
field-specific academic reading exam 1.10.2021.

Spring 2022: Oral communication skills test 28.01.2022 and
field-specific academic reading exam 4.2.2022.

co-ordinator: Elena Kirk

Screening for participation: 

 • XENH002 – Denise Kaltschütz
 • XENK002 – Lisa Lahtela 
 • XENY002 – Adrienn Károly

Lisätietoja

Kaikkien kurssien yhteiset rästitenttipäivät 

Useimpiin Movin kursseihin kuuluu lopputentti. Jos varsinaiset opintojakson tenttipäivät eivät sovi, voit suorittaa kurssin lopputentin Movin yleisenä tenttipäivänä. Opintojakson lopputentin suorittamisesta rästitenttipäivänä tulee sopia kyseisen kurssin opettajan kanssa. Ilmoittautuminen viimeistään 2 viikkoa ennen tenttipäivää opettajan ohjeen mukaan.
HUOM!
 Rästitentti tulee suorittaa saman lukukauden aikana kuin olet ollut kurssilla. 

Lisätietoa tenteistä kunkin aineen opettajalta.