UVK - yhteiskuntatieteelliset alat

UVK (Uusiutuvat viestintä- ja kieliopinnot tutkintovaatimukset 2020-2023

Uusiutuvien viestintä- ja kieliopintojen tarkoituksena on oikea-aikaisesti tukea ja edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä koko kandidaattipolun ajan. UVK-opinnot ovat monikielisiä ja tieteenalalähtöisiä ja nivoutuvat ainelaitoksen opintoihin niitä tukien ja opiskelijoiden akateemista osaamista kehittäen.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiohjelmaan kuuluu 12 op viestintä- ja kieliopintoja, jotka suoritetaan kolmen opintovuoden aikana alla olevan mukaisesti:

 • XYHY1000 Akateemiset tekstitaidot 3 op (1. opintovuosi)
 • XYHY1001 Akateeminen vuorovaikutus 3 op (1. opintovuosi)
 • XYHY1002 Monikielinen vuorovaikutus 3 op (2. opintovuosi)
 • XYHY1003 Tutkimusviestintä 3 op (3. opintovuosi)

Sosiaalityön kandidaattiohjelmaan kuuluu 15 op viestintä- ja kieliopintoja, jotka suoritetaan kolmen opintovuoden aikana alla olevan mukaisesti:

 • XYHY1000 Akateemiset tekstitaidot 3 op (1. opintovuosi)
 • XYHY1001 Akateeminen vuorovaikutus 3 op (1. opintovuosi)
 • XYHY1002 Monikielinen vuorovaikutus 3 op (2. opintovuosi)
 • XYHY1003 Tutkimusviestintä 3 op (3. opintovuosi)
 • X…. valinnaisia viestintä- ja kieliopintoja 3 op

Valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot

Tutkintoon pakollisina kuuluvien viestintä- ja kieliopintojen lisäksi voit kehittää ja laajentaa kielellistä ja viestinnällistä osaamistasi valinnaisilla viestintä- ja kieliopinnoilla. Näihin käyvät äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestinnän, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten akateemisen tason opintojaksot. Voit liittää tutkintoosi valinnaisina opintoina myös valmentavat opintojaksot, joilla kehität osaamistasi ennen tutkintoon pakollisena kuuluvalle opintojaksolle osallistumista. Valinnaisina opintoina voit myös suorittaa peruskielitaidon opintoja niissä kielissä, joita et ole aiemmin opiskellut. Valitse viestintä- ja kieliopintosi siten, että saavutat mahdollisimman monipuolisen viestinnällisen ja kielellisen osaamisen, ja aseta tavoitteesi työelämän vaatimuksia vastaaviksi.

Esimerkkejä valinnaisista viestintä- ja kieliopinnoista

Valmentavat opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/valmentavat

 • XKVX004 Tukea kirjoittamiseen (2 op).
 • XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (3 op)
 • XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen (1 op)
 • XENX1000 Gaining confidence in English (1 op)


Monikielisyyttä ja –kulttuurisuutta kehittävät opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/monikielisyys

 • XYHX009 Kulttuurienväliset työelämävalmiudet (2-3 op)
 • XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilinguel Communication (3-5 op)


Muut Movin viestintä- ja kieliopintojaksot

Muusta Movin viestintä- ja kieliopintotarjonnasta, 16 eri kieltä sisältäen esim. viittomakielen, japanin ja kiinan opintojaksoja, löydät Movin verkkosivuilta:
https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta

 

Äidinkielen kirjoitus- ja puheviestinnän opinnot

Äidinkielen kirjoitus- ja puheviestinnän opintoja suositellaan viestinnällisen ja kielellisen osaamisen kehittämiseksi opintojen tueksi ja työelämätarpeisiin

 • XPV0015 Esiintymistaito (3 op)
 • XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito (4 op)
 • XKV0024 Kielenhuollon luennot (3 op)
 • XKVX1001 Kielenhuollon verkkoopintojakso (3 op)
 • XKVX1000 Omien tekstien ohjausryhmä (1 op)
 • XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta (3 op)
 • XPVX003 Työelämän viestintätaidot (4-5 op)
 • XKVX002 Työelämän tekstitaidot
 • XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus (3-5 op)
 • XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö (3-5 op)
 • XPVB1003 Johtajan vuorovaikutusosaaminen (3-5 op)

 

Seppo-Movi-opiskelijat.jpg