Yhteiskuntatieteellisten alojen maisterintutkinto - vapaavalintaiset kieli- ja viestintäopinnot

Maisterin tutkinnossa syvennät akateemista asiantuntijuuttasi kehittämällä tieteellisä valmiuksia, työelämätaitoja, monikielistä vuorovaikutusosaamista ja vahvistat viestintä- ja kieliosaamistasi. Voit myös valita esimerkiksi johtamiseen, työhyvinvointiin, projektiosaamiseen ja kultttuurienväliseen osaamiseen liittyviä opintoja. Mieti viimeistään maisterivaiheessa miten voit erottautua työnhakutilanteessa vuorovaikutusosaamisesi ja kielitaitojesi osalta. Valitse viestintä- ja kieliopintosi siten, että saavutat mahdollisimman monipuolisen viestinnällisen ja kielellisen osaamisen, ja aseta tavoitteesi työelämän vaatimuksia vastaaviksi.

Esimerkkejä valinnaisista viestintä- ja kieliopinnoista

Valmentavat opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/valmentavat

 • XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (3 op)
 • XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen (1 op)
 • XENX1000 Gaining confidence in English (1 op)

Gradun kirjoittamisen tueksi

Gradun kirjoittamisen tueksi suositellaan kaikille avoimia työpajoja:

 • XKVB001 Gradu vauhtiin (2 op)
 • XKVB002 Raakileesta graduksi (2 op)
 • XKVB003 Gradun viimeistely (2 op)
 • XKVB004 Graduretriitti (3 op)
 • XKVB1000 Tieteellinen viittaaminen opinnäytteessä (1 op)
 • XKVB1001 Gradun kirjoittamisen verkkoopintojakso (3 op)

Muut Movin viestintä- ja kieliopintojaksot

Muusta Movin viestintä- ja kieliopintotarjonnasta, 16 eri kieltä sisältäen esim. japanin, kiinan ja viittomakielen opintojaksoja, löydät Movin verkkosivuilta https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta.

Puhe- ja kirjoitusviestinnän opinnot

Äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestinnän opinnoilla voit kehittää viestinnällistä osaamistasi mm. työelämätarpeisiin

 • XPV0015 Esiintymistaito (3 op)
 • XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito (4 op)
 • XKV0024 Kielenhuollon luennot (3 op)
 • XKVX1001 Kielenhuollon verkko-opintojakso (3 op)
 • XKVX1000 Omien tekstien ohjausryhmä (1 op)
 • XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta (3 op)
 • XPVX003 Työelämän viestintätaidot (4-5 op)
 • XKVX002 Työelämän tekstitaidot
 • XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus (3-5 op)
 • XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö (3-5 op)
 • XPVB1003 Johtajan vuorovaikutusosaaminen (3-5 op)

Monikielisyyttä ja –kulttuurisuutta kehittävät opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/monikielisyys

 • XYHX009 Kulttuurienväliset työelämävalmiudet (2-3 op)
 • XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication (3-5 op)

                              Seppo Movi monikielisyys.jpg