Kandidaatti

Viestintä- ja kieliosaaminen korostuu nykymaailman työelämässä kaikilla aloilla. Yksittäisten kielten ohessa monikielinen osaaminen ja kulttuurienvälinen ymmärrys ovat yhä tärkeämmässä roolissa. Akateemisessa työelämässä työskentelet usein erilaisissa tiimeissä, monikulttuurisissa työyhteisöissä ja ulkomaisten sidosryhmien ja partnereiden kanssa. Koska työskentely on monimuotoista ja monipaikkaista, korostuu myös teknologian käyttö osana työelämäosaamista. Kansainvälisyys ei aina edellytä matkustamista ulkomaille – teknologia tuo ulkomaat lähelle, ja monikielistä ja kulttuurienvälistä osaamista saa hyödyntää kotimaassakin.

Tätä kaikkea tietoa ja taitoa tarvitset jo opintojesi aikana ja osaamistasi pääset kehittämään Movin tukemana osana tutkintoasi. Myöhemmin työnhakutilanteessa voit erottautua muista hakijoista laaja-alaisella hyvällä viestintä- ja kieliosaamisella.

UVK (Uusiutuvat viestintä- ja kieliopinnot) tutkintovaatimukset 2020-2023

Kielikohtaiset (aiempien tutkintovaatimusten mukaiset) viestintä- ja kieliopinnot


Moving Mindsets_merkki_teksti