UVK

UVK (Uusiutuvat viestintä- ja kieliopinnot) tutkintovaatimukset 2020-2023

Uusiutuvien viestintä- ja kieliopintojen tarkoituksena on oikea-aikaisesti tukea ja edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä koko kandidaattipolun ajan. UVK-opinnot ovat monikielisiä ja tieteenalalähtöisiä ja nivoutuvat ainelaitoksen opintoihin niitä tukien ja opiskelijoiden akateemista osaamista kehittäen. 

Kauppatieteellisten alojen opiskelijoiden kandidaatin tutkintoon kuuluu koulutusohjelman tutkintovaatimusten mukaisesti 15-20 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja, jotka suoritetaan kolmen opintovuoden aikana alla olevan mukaisesti.

Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma (20 op)

 • XYHT1000 Akateemiset tekstitaidot 3 op
 • XYHT1001 Monikielinen vuorovaikutus 6 op
 • XYHT1002 Tutkimusviestintä 4 op
 • toinen vieras kieli 7 op 

Taloustieteen kandidaattiohjelma (16 op)

 • XYHT1000 Akateemiset tekstitaidot 3 op
 • XYHT1001 Monikielinen vuorovaikutus 6 op
 • XYHT1002 Tutkimusviestintä 4 op
 • valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja 3 op

Valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot

Tutkintoon pakollisina kuuluvien viestintä- ja kieliopintojen lisäksi voit kehittää ja laajentaa kielellistä ja viestinnällistä osaamistasi valinnaisilla viestintä- ja kieliopinnoilla. Näihin käyvät äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestinnän, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten akateemisen tason opintojaksot. Voit liittää tutkintoosi valinnaisina opintoina myös valmentavat opintojaksot, joilla kehität osaamistasi ennen tutkintoon pakollisena kuuluvalle opintojaksolle osallistumista. Valinnaisina opintoina voit myös suorittaa peruskielitaidon opintoja niissä kielissä, joita et ole aiemmin opiskellut. Valitse viestintä- ja kieliopintosi siten, että saavutat mahdollisimman monipuolisen viestinnällisen ja kielellisen osaamisen, ja aseta tavoitteesi työelämän vaatimuksia vastaaviksi. Lisää tietoa löydät Movin verkkosivuilta https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta.

Esimerkkejä valinnaisista viestintä- ja kieliopinnoista

 

Valmentavat opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/valmentavat

 • XKVX004 Tukea kirjoittamiseen (2 op). Yliopisto-opintoihin valmentava opintojakso.
 • XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (3 op)
 • XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen (1 op)
 • XENX1000 Gaining confidence in English (1 op)

 

Monikielisyyttä ja –kulttuurisuutta kehittävät opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/monikielisyys

 • XYHX009 Kulttuurienväliset työelämävalmiudet (2-3 op)
 • XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication (3-5 op)

Muut Movin viestintä- ja kieliopintojaksot

Muusta Movin viestintä- ja kieliopintotarjonnasta, 16 eri kieltä sisältäen esim. viittomakielen opintojaksoja, löydät Movin verkkosivuilta:
https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta.

 
Puhe- ja kirjoitusviestinnän opinnot

Puhe- ja kirjoitusviestinnän opinnoilla voit kehittää viestinnällistä osaamistasi muun muassa opiskelun tueksi ja työelämätarpeisiin.

 • XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito (4 op)
 • XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus (3-5 op)
 • XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö (3-5 op)
 • XPVB1003 Johtajan vuorovaikutusosaaminen (3-5 op)
 • XKV0024 Kielenhuollon luennot (3 op)
 • XKVX002 Työelämän tekstitaidot (4 op)

 

 

Seppo-Movi-opiskelijat.jpg

Toinen vieras kieli

Työmarkkinoilla monipuolinen kielitaito sekä kulttuurienvälinen osaaminen ja monipuoliset viestintätaidot auttavat sinua erottumaan työn haussa muista ehdokkaista ja nämä taidot ovat edellytyksenä kansainvälistyvässä työelämässä menestymiseen. Osittainenkin kielitaito ja kulttuurintuntemus avartavat maailmankuvaa ja lisäävät kulttuurista ymmärrystä. Vaikka virallisissa yhteyksissä käytettäisiin englantia, muissa asioissa sekä vapaa-ajalla tarvitaan yhteistyökumppanin kieltä. Näissä epävirallisissa tilanteissa kyseisen maan kielen taito on tärkeää, koska nekin ovat lopulta osa virallisia prosesseja. Kielitaitoon liittyy olennaisesti myös kulttuurintuntemus, jota ilman esim. Itä-Aasiassa on mahdotonta menestyksekkäästi toimia edes tulkkien avustuksella. Työelämässä tärkeintä on osata hyvin substanssi sekä vaikkapa englannin kieli ja lisäksi kohdemaan kieltä ja kulttuuria riittävästi.

Jos olet opiskellut koulussa englannin lisäksi myös toista vierasta kieltä, suosittelemme jatkamaan kyseisen kielen opintoja. Voit tällöin valita akateemisen tason opintojaksoja haluamassasi kielessä. Myös uuden kielen opiskelu on mahdollista. Lisätietoja verkkosivuillamme.


Esimerkkejä toisen vieraan kielen tarjonnasta Movissa

Ranskan kieli ja kulttuuri

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta/ranska

Ranskan kieli on tärkeä työväline monilla eri tieteenaloilla ja työelämässä ranskan kielen taito avaa yritysten ovet Ranskan lisäksi muissa ranskankielisissä maissa. Ranska on myös työkieli ja virallinen kieli esim. YK:ssa, EU:ssa, UNESCOssa ja Natossa.

Jos sinulla on jo vähintään lukion lyhyen kielen oppimäärä ranskan kielessä, voit jatkaa ranskan opintojasi esimerkiksi

 • XRAX100 Ranskan valmennusopintojakso (3 op) ja
 • XRAX1001 Ranskan tekstitaidot (3 op) tai
 • XRAX1002 Ranskankielinen vuorovaikutus (2-3 op) –opintojaksoilla.

Voit myös valita myös peruskielitaidon kehittämiseen liittyviä tai syventäviä opintojaksoja oman lähtötasosi ja tavoitteen mukaisesti aina perusopintokokonaisuuden suorittamiseen saakka. Lisäksi Movi tarjoaa opintomatkan Ranskaan.

Saksan kieli ja kulttuuri

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta/saksa

Saksa on Euroopan puhutuin äidinkieli. Saksan kielen taito avaa uusia näköaloja eurooppalaiseen kulttuuriin ja tieteeseen sekä mahdollistaa yhteydet Euroopan suurimpaan kansantalouteen ja Suomen tärkeimpään kauppakumppaniin.

Movi järjestää kauppakorkeakoulun opiskelijoille alakohtaisesti suunnattuja saksan kielen opintoja.

Jos sinulla on jo vähintään lukion lyhyen kielen oppimäärä saksan kielessä, voit jatkaa saksan opintojasi esimerkiksi

 • XSAX007 Liikesaksa 1 (3 op) ja
 • XSAX008 Liikesaksa 2 (2 op) –opintojaksoilla.

Voit myös valita myös kauppatieteellisen alan peruskielitaidon kehittämiseen liittyviä tai syventäviä opintojaksoja oman lähtötasosi ja tavoitteen mukaisesti aina kieli- ja kulttuuri -opintokokonaisuuden suorittamiseen saakka. Lisäksi Movi tarjoaa opintomatkan Saksaan.

Venäjän kieli ja kulttuuri

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta/venaja

Venäjän kielellä ja Venäjän tuntemuksella on Suomelle aivan erityinen merkitys. Läheisten kontaktien vuoksi Suomessa on aina tarvittu enemmän venäjäntaitoisia asiantuntijoita kuin muissa maissa. Venäjän kielen taitoa tarvitaan niin kaupan, teollisuuden, kulttuurin kuin matkailunkin piirissä.

Jos sinulla on jo vähintään lukion lyhyen kielen oppimäärä venäjän kielessä, voit jatkaa venäjän opintojasi esimerkiksi

 • XVEX1000 Venäjän valmennusopintojakso (3 op) ja
 • XVEX1001 Venäjän tekstitaidot (3 op) tai
 • XVEX1002 Venäjänkielinen vuorovaikutus (2-3 op) –opintojaksoilla.

Voit myös valita myös peruskielitaidon kehittämiseen liittyviä tai syventäviä opintojaksoja oman lähtötasosi ja tavoitteen mukaisesti. Venäjän kielessä tarjotaan kauppatieteellisen alan Liikevenäjä –opintojakso ja opintomatkoja Pietariin ja Jaroslavliin.

Espanjan kieli ja kulttuuri

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta/espanja

Opittuasi espanjaa sinulla on mahdollisuus kommunikoida yli 500 miljoonan ihmisen kanssa. Espanja on maailman kolmanneksi puhutuin kieli ja virallinen kieli 21 maassa. Se on myös yksi EU:n virallisista kielistä ja sitä käytetään laajalti esimerkiksi liikemaailmassa.

Jos sinulla on jo vähintään lukion lyhyen kielen oppimäärä espanjan kielessä, voit jatkaa opintojasi esimerkiksi

 • XESX1000 Espanjan valmennusopintojakso (3 op) ja
 • XESX1001 Espanjan tekstitaidot (3 op) tai
 • XESX1002 Espanjankielinen vuorovaikutus (2-3 op) –opintojaksoilla.

Voit myös valita myös peruskielitaidon kehittämiseen liittyviä tai syventäviä opintojaksoja oman lähtötasosi ja tavoitteen mukaisesti. Latinalaisen Amerikan historiasta, politiikasta, yhteiskunnasta, taloudesta, mediasta ja kirjallisuudesta kiinnostuneille Movi tarjoaa myös laajalti opintojaksoja.

Japanin ja kiinan kieli ja kulttuuri

Osittainenkin harvinaisen kielen taito ja kulttuurintuntemus avartavat maailmankuvaa ja lisäävät kulttuurista ymmärrystä. Vaikka virallisissa yhteyksissä käytettäisiin englantia, muissa asioissa sekä vapaa-ajalla tarvitaan yhteistyökumppanin kieltä. Näissä epävirallisissa tilanteissa esimerkiksi japanin taito on tärkeää, koska nekin ovat lopulta osa virallisia prosesseja. Kielitaitoon liittyy olennaisesti myös kulttuurintuntemus, jota ilman Itä-Aasiassa on mahdotonta menestyksekkäästi toimia edes tulkkien avustuksella. Työelämässä tärkeintä on osata hyvin substanssi sekä vaikkapa englannin kieli ja lisäksi kohdemaan kieltä ja kulttuuria riittävästi.

Japani:
https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta/japani

Movin opintojaksoilla Japani 1–6 opit paitsi japanin puhuttua ja kirjoitettua kieltä, myös tapakulttuuria, perinnetietoutta, yleistä maantuntemusta ja paljon muuta. Lisäksi Japanin perinteinen kulttuuri -opintojaksolla opit tuntemaan perinteisen korkeakulttuurin osa-alueita kuten teatteria, kirjallisuutta ja kuvataidetta historiallisissa konteksteissaan. Nämä seitsemän opintojaksoa muodostavat 30 opintopisteen laajuisen Japanin kieli ja kulttuuri -perusopintokokonaisuuden, joka sopii sivuaineeksi.

Kiina:
https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta/kiina

Movi tarjoaa useita kiinan kielen ja kulttuurin opintojaksoja sekä vasta-alkajille että edistyneemmille kielenopiskelijoille. Opintojaksoilla voi perehtyä myös kiinan kirjoitusmerkkeihin, fonetiikkaan ja kiinalaiseen kulttuuriin ja maantuntemukseen. Movi järjestää myös virallisen HSK-kielikokeen yhteistyössä Hanban-kieli-instituutin kanssa.