Kasvatustieteiden ala - maisterintutkinto

Maisterintutkintoon kuuluu äidinkielen kirjoitus- ja puheviestinnän opintoja 3–5 op koulutusohjelman tutkintovaatimusten mukaisesti.

Erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan maisteriohjelma

Viestintä- ja kieliopinnot (5 op)

 • XKVK002 Kasvatustieteiden tutkimusviestintä (maisteritaso) 3 op
 • XPVK002 Akateeminen puheviestintä erityispedagogiikan pro gradu -seminaariin osallistuville 2 op


Suomenkielisille opiskelijoille, jotka kirjoittavat pro gradu -työnsä englanniksi, suositellaan kirjoittamisen tueksi alla olevia englannin kielen moduuleja:

 • XENB001 Academic writing for Master's students: Core principles, 2 op ja
 • XENB002 Academic writing for Master's students: Writing that flows, 2 op

Nämä moduulit yhdessä korvaavat maisterintutkintoon vaadittavan tutkimusviestinnän (XKVK002).

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma

Viestintä- ja kieliopinnot (5 op)

 • XKVK002 Kasvatustieteiden tutkimusviestintä (maisteritaso) 3 op
 • XPVK003 Varhaiskasvatuksen asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen 2 op

 

Suomenkielisille opiskelijoille, jotka kirjoittavat pro gradu -työnsä englanniksi, suositellaan kirjoittamisen tueksi alla olevia englannin kielen moduuleja:

 • XENB001 Academic writing for Master's students: Core principles, 2 op ja
 • XENB002 Academic writing for Master's students: Writing that flows, 2 op

Nämä moduulit yhdessä korvaavat maisterintutkintoon vaadittavan tutkimusviestinnän (XKVK002).

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen maisteriohjelma

Viestintä- ja kieliopinnot (3 op)

 • XKVK002 Kasvatustieteiden tutkimusviestintä (maisteritaso) 3 op

Suomenkielisille opiskelijoille, jotka kirjoittavat pro gradu -työnsä englanniksi, suositellaan kirjoittamisen tueksi alla olevia englannin kielen moduuleja:

 • XENB001 Academic writing for Master's students: Core principles, 2 op ja
 • XENB002 Academic writing for Master's students: Writing that flows, 2 op

Nämä moduulit yhdessä korvaavat maisterintutkintoon vaadittavan tutkimusviestinnän (XKVK002).

                         Seppo Movi monikielisyys.jpg

Valinnaiset viestintä- kieliopinnot

Tutkintoon kuuluvien pakollisten opintojen lisäksi voit täydentää viestinnällistä ja kielellistä osaamistasi valinnaisilla opintojaksoilla opiskelun tueksi tai työelämätarpeisiin.

Äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestintä

 • XPV0011 Neuvottelutaito (5 op)
 • XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta (3 op)
 • XPV0015 Esiintymistaito (3 op)
 • XPV0012 Äänenkäyttö (3 op)
 • XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus (3-5 op)
 • XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö (3-5 op)
 • XPVB1003 Johtajan vuorovaikutusosaaminen (3-5 op)
 • XKVX002 Työelämän tekstitaidot (4 op)
 • XKVB1000 Tieteellinen viittaaminen opinnäytteessä (1 op)

Muut Movin viestintä- ja kieliopintojaksot

Muusta Movin viestintä- ja kieliopintotarjonnasta, 16 eri kieltä sisältäen esim. japanin ja viittomakielen opintojaksoja, löydät Movin verkkosivuilta https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta.

Pro gradun kirjoittamisen tueksi suositellaan kaikille avoimia työpajoja:

 • XKVB001 Gradu vauhtiin (2 op)
 • XKVB002 Raakileesta graduksi (2 op)
 • XKVB003 Gradun viimeistely (2 op)
 • XKVB004 Graduretriitti (3 op)
 • XKVB1001 Gradun kirjoittamisen verkkoopintojakso (3 op)

Monikielisyyttä ja –kulttuurisuutta kehittävät opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/monikielisyys

 • XYHX009 Kulttuurienväliset työelämävalmiudet (2-3 op)
 • XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilinguel Communication (3-5 op)