UVK - psykologian ala

UVK (Uusiutuvat viestintä- ja kieliopinnot) tutkintovaatimukset 2020-2023

Uusiutuvien viestintä- ja kieliopintojen tarkoituksena on oikea-aikaisesti tukea ja edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä koko kandidaattipolun ajan. UVK-opinnot ovat monikielisiä ja tieteenalalähtöisiä ja nivoutuvat ainelaitoksen opintoihin niitä tukien ja opiskelijoiden akateemista osaamista kehittäen.

Psykologian opiskelijoiden kandidaatin tutkintoon kuuluu 15 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja, jotka suoritetaan kolmen opintovuoden aikana alla olevan mukaisesti.

 • XYHK1003 Akateemiset tekstitaidot 4 op (1. opintovuosi)
 • XYHK1004 Monikielinen vuorovaikutus 4 op (2. opintovuosi)
 • XYHK1005 Tutkimusviestintä 4 op (3. opintovuosi)
 • valinnaisia viestintä- ja kieliopintoja 3 op

Maisterin tutkintoon ei psykologian opiskelijoilla ole määritelty pakollisia viestintä- ja kieliopintoja, mutta sinulla on mahdollisuus kehittää viestinnällistä ja kielellistä osaamistasi opiskelun ja työelämän tarpeisiin Movin valinnaisten viestintä- ja kieliopintojen avulla.

Valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot

Valinnaisiksi viestintä- ja kieliopinnoiksi käyvät äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestinnän, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten akateemisen tason opintojaksot. Voit liittää tutkintoosi valinnaisina opintoina myös valmentavat opintojaksot, joilla kehität osaamistasi ennen tutkintoon pakollisena kuuluvalle opintojaksolle osallistumista. Valinnaisina opintoina voit myös suorittaa peruskielitaidon opintoja niissä kielissä, joita et ole aiemmin opiskellut. Valitse viestintä- ja kieliopintosi siten, että saavutat mahdollisimman monipuolisen viestinnällisen ja kielellisen osaamisen, ja aseta tavoitteesi työelämän vaatimuksia vastaaviksi.

Esimerkkejä valinnaisista viestintä- ja kieliopinnoista

 
Valmentavat opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/valmentavat

 • XKVX004 Tukea kirjoittamiseen (2 op). Yliopisto-opintoihin valmentava opintojakso.
 • XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (3 op)
 • XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen (1 op)
 • XENX1000 Gaining confidence in English (1 op)

Monikielisyyttä ja –kulttuurisuutta kehittävät opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/monikielisyys

 • XYHX009 Kulttuurienväliset työelämävalmiudet (2-3 op)
 • XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication (3-5 op)

Muut Movin viestintä- ja kieliopintojaksot

Muusta Movin viestintä- ja kieliopintotarjonnasta, 16 eri kieltä sisältäen esim. viittomakielen opintojaksoja, löydät Movin verkkosivuilta:
https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta

 

 
Puheviestinnän opintojaksot

Puheviestinnän opinnot eivät ole pakollisia psykologian opiskelijoille, mutta niitä suositellaan viestinnällisen osaamisen kehittämiseksi muun muassa työelämätarpeisiin:
https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/puheviestinta

 • XPVK0202 Vuorovaikutusosaaminen psykologin työssä (3 op)
 • XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta (3 op)
 • XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito (4 op)
 • XPVX003 Työelämän viestintätaidot (4 - 5 op)
 • XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus (3 - 5 op)
 • XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö (3 - 5 op)
 • XPVB1003 Johtajan vuorovaikutusosaaminen (3 - 5 op)
 • XPV0012 Puheviestintä/äänenkäyttö (3 op)

Seppo-Movi-opiskelijat.jpg