UVK - kasvatustieteen ala

UVK (Uusiutuvat viestintä- ja kieliopinnot) tutkintovaatimukset 2020-2023

Uusiutuvien viestintä- ja kieliopintojen tarkoituksena on oikea-aikaisesti tukea ja edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä koko kandidaattipolun ajan. UVK-opinnot ovat monikielisiä ja tieteenalalähtöisiä ja nivoutuvat ainelaitoksen opintoihin niitä tukien ja opiskelijoiden akateemista osaamista kehittäen.

Luokanopettajan kandidaattiohjelmassa tutkintoon kuuluu Movissa suoritettavana 6 op viestintä- ja kieliopintoja alla olevan mukaisesti.

 • XYHK2000 Akateemiset tekstitaidot 2 op
 • XYHK2001 Monikielinen vuorovaikutus 4 op

Erityispedagogiikan, kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen sekä varhaiskasvatuksen kandidaattiohjelmissa tutkintoon kuuluu 10 op viestintä- ja kieliopintoja, jotka suoritetaan kolmen opintovuoden aikana alla olevan mukaisesti:

 • XYHK1000 Akateemiset tekstitaidot 3 op (1. opintovuosi)
 • XYHK1001 Monikielinen vuorovaikutus 4 op (2. opintovuosi)
 • XYHK1002 Tutkimusviestintä 3 op (3. opintovuosi)

Valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot

Tutkintoon pakollisena kuuluvien viestintä- ja kieliopintojen lisäksi voit kehittää kielellistä ja viestinnällistä osaamistasi movin valinnaisilla viestintä- ja kieliopinnoilla. Näihin käyvät äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestinnän, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten akateemisen tason opintojaksot. Voit liittää tutkintoosi valinnaisina opintoina myös valmentavat opintojaksot, joilla kehität osaamistasi ennen tutkintoon pakollisena kuuluvalle opintojaksolle osallistumista. Valinnaisina opintoina voit myös suorittaa peruskielitaidon opintoja niissä kielissä, joita et ole aiemmin opiskellut. Valitse viestintä- ja kieliopintosi siten, että saavutat mahdollisimman monipuolisen viestinnällisen ja kielellisen osaamisen, ja aseta tavoitteesi työelämän vaatimuksia vastaaviksi.

Esimerkkejä valinnaisista viestintä- ja kieliopinnoista

 

Valmentavat opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/valmentavat

 • XKVX004 Tukea kirjoittamiseen (2 op). Yliopisto-opintoihin valmentava opintojakso.
 • XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (3 op)
 • XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen (1 op)
 • XENX1000 Gaining confidence in English (1 op)

 

Monikielisyyttä ja –kulttuurisuutta kehittävät opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/monikielisyys

 • XYHX009 Kulttuurienväliset työelämävalmiudet (2-3 op)
 • XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication (3-5 op)

Muut Movin viestintä- ja kieliopintojaksot

Muusta Movin viestintä- ja kieliopintotarjonnasta, 16 eri kieltä sisältäen esim. viittomakielen opintojaksoja, löydät Movin verkkosivuilta:
https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta.

 
Puhe- ja kirjoitusviestinnän opinnot

Puhe- ja kirjoitusviestinnän opinnoilla voit kehittää viestinnällistä osaamistasi muun muassa opiskelun tueksi ja työelämätarpeisiin.

 • XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta (3 op)
 • XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito (4 op)
 • XPVX003 Työelämän viestintätaidot (4-5 op)
 • XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus (3-5 op)
 • XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö (3-5 op)
 • XPVB1003 Johtajan vuorovaikutusosaaminen (3-5 op)
 • XPV0012 Äänenkäyttö (3 op)
 • XKV0024 Kielenhuollon luennot (3 op)
 • XKVX002 Työelämän tekstitaidot (4 op)

Movi-opiskelijat. Kuva: Redanredan Oy