Fysioterapian, gerontologian ja kansanterveyden, terveyskasvatuksen, terveystieteiden opettajankoulutuksen (fysioterapia) sekä liikuntalääketieteen maisteriohjelmien viestintä- ja kieliopinnot AMK-tutkinnon suorittaneille (3 op)

 

  • XENL001 Academic Reading for Sport and Health Sciences, 2 op
  • XKVB1000 Tieteellinen viittaaminen opinnäytteessä, 1 op

HUOM! Jos aikaisempi korkeakoulututkintosi on muulta kuin terveysalalta, on ruotsin kielessä suoritettava alakohtainen täydennysmoduuli. Ota tarvittaessa yhteyttä Movin liikuntatieteellisen tiedekunnan ruotsin vastuuopettajaan.