Liikunnan yhteiskuntatieteiden maisteriohjelman täydentävät viestintä- ja kieliopinnot (pohjatutkinto muu kuin LYT-LitK)


HUOM! Valitaan tarvittavat äidinkielen kirjoitusviestinnän, toisen kotimaisen kielen ja englannin opintojaksot ja/tai kielten alakohtaiset täydennysmoduulit.

  • XENL001 Academic Reading for Sport and Health Sciences, 2 op
  • XRUL099 Ruotsin kielen täydennysmoduuli liikunta- ja terveystieteiden tdk, 1 op
  • XENL099 Englannin kielen täydennysmoduuli liikunta- ja terveystieteiden tdk, 1 op
  • XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet, 3 op