UVK

UVK (Uusiutuvat viestintä- ja kieliopinnot) tutkintovaatimukset 2020-2023

Uusiutuvien viestintä- ja kieliopintojen tarkoituksena on oikea-aikaisesti tukea ja edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä koko kandidaattipolun ajan. UVK-opinnot ovat monikielisiä ja tieteenalalähtöisiä ja nivoutuvat ainelaitoksen opintoihin niitä tukien ja opiskelijoiden akateemista osaamista kehittäen.

Liikunnan yhteiskuntatieteiden, liikuntabiologisen aineryhmän ja liikuntapedagogiikan opiskelijoiden kandidaatin tutkintoon kuuluu 12 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja, jotka suoritetaan kolmen opintovuoden aikana alla olevan mukaisesti.

 • XYHL1000 Akateeminen vuorovaikutus 3 op
 • XYHL1001 Akateemiset tekstitaidot 3 op
 • XYHL1002 Monikielinen vuorovaikutus 3 op
 • XYHL1003 Tutkimusviestintä 3 op

Terveystieteiden opiskelijoiden kandidaatin tutkintoon kuuluu 12 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja, jotka suoritetaan kolmen opintovuoden aikana alla olevan mukaisesti.

 • XYHL1004 Akateeminen vuorovaikutus 3 op
 • XYHL1005 Akateemiset tekstitaidot 3 op
 • XYHL1006 Monikielinen vuorovaikutus 3 op
 • XYHL1007 Tutkimusviestintä 3 op

Seppo-Movi-opiskelijat.jpg

Valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot

Pakollisten viestintä- ja kieliopintojen lisäksi voit kehittää viestinnällistä ja kieliosaamistasi movin tarjoamilla valinnaisilla viestintä- ja kieliopinnoilla. Näihin käyvät äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestinnän, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten akateemisen tason opintojaksot. Voit liittää tutkintoosi valinnaisina opintoina myös valmentavat opintojaksot, joilla kehität osaamistasi ennen tutkintoon pakollisena kuuluvalle opintojaksolle osallistumista. Valinnaisina opintoina voit myös suorittaa peruskielitaidon opintoja niissä kielissä, joita et ole aiemmin opiskellut. Valitse viestintä- ja kieliopintosi siten, että saavutat mahdollisimman monipuolisen viestinnällisen ja kielellisen osaamisen, ja aseta tavoitteesi työelämän vaatimuksia vastaaviksi.

Esimerkkejä valinnaisista viestintä- ja kieliopinnoista


Valmentavat opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/valmentavat

 • XKVX004 Tukea kirjoittamiseen (2 op). Yliopisto-opintoihin valmentava opintojakso.
 • XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (3 op)
 • XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen (1 op)
 • XENX1000 Gaining confidence in English (1 op)


Monikielisyyttä ja –kulttuurisuutta kehittävät opintojaksot
https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/monikielisyys

 • XYHX009 Kulttuurienväliset työelämävalmiudet (2-3 op)
 • XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication (3-5 op)
 
Kirjoitus- ja puheviestinnän opinnot

Äidinkielen kirjoitus- ja puheviestinnän opinnoilla voit kehittää viestinnällisen osaamistasi muun muassa opiskelun ja työelämän tarpeisiin https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/puheviestinta.

 • XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta (3 op)
 • XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito (4 op)
 • XPV0012 Puheviestintä/äänenkäyttö (3 op)
 • XPVX003 Työelämän viestintätaidot (4-5 op)
 • XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus (3-5 op)
 • XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö (3-5 op)
 • XPVB1003 Johtajan vuorovaikutusosaaminen (3-5 op)

Muut Movin viestintä- ja kieliopintojaksot

Muusta Movin viestintä- ja kieliopintotarjonnasta, 16 eri kieltä sisältäen esim. ranskan kielen ja viittomakielen opintojaksoja, löydät Movin verkkosivuilta:
https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta