Valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot - maisterintutkinto

Maisterin tutkinnossa syvennät akateemista asiantuntijuuttasi kehittämällä tieteellisiä valmiuksia, työelämätaitoja, monikielistä vuorovaikutusosaamista ja vahvistat viestintä- ja kieliosaamistasi. Voit myös valita esimerkiksi johtamiseen, työhyvinvointiin, projektiosaamiseen ja kulttuurienväliseen osaamiseen liittyviä opintoja. Mieti viimeistään maisterivaiheessa miten voit erottautua työnhakutilanteessa vuorovaitusosaamisesi ja kielitaitojesi osalta. Valitse viestintä- ja kieliopintosi siten, että saavutat mahdollisimman monipuolisen viestinnällisen ja kielellisen osaamisen, ja aseta tavoitteesi työelämän vaatimuksia vastaaviksi. 

Esimerkkejä valinnaisista viestintä- ja kieliopinnoista


Valmentavat opintojaksot
https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/valmentavat

 • XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (3 op)
 • XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen (1 op)
 • XENX1000 Gaining confidence in English (1 op)
 • XKVX1000 Omien tekstien ohjausryhmä (1 op)


Gradun kirjoittamisen tueksi

 • XKVB001 Gradu vauhtiin (2 op)
 • XKVB002 Raakileesta graduksi (2 op)
 • XKVB003 Gradun viimeistely (2 op)

Monikielisyyttä ja –kulttuurisuutta kehittävät opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/monikielisyys

 • XYHX009 Kulttuurienväliset työelämävalmiudet (2-3 op)
 • XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication (3-5 op)


Puhe- ja kirjoitusviestinnän opinnot

Puhe- ja kirjoitusviestinnän opinnoilla voit kehittää viestinnällistä osaamistasi mm. työelämätarpeisiin.

 • XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito (4 op)
 • XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus (3-5 op)
 • XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö (3-5 op)
 • XPVB1003 Johtajan vuorovaikutusosaaminen (3-5 op)
 • XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta (3 op)
 • XKV0024 Kielenhuollon luennot (3 op)
 • XKVX002 Työelämän tekstitaidot (4 op)

Muut viestintä- ja kieliopintojaksot

Muusta Movin viestintä- ja kieliopintotarjonnasta, 16 eri kieltä sisältäen esim. japanin ja viittomakielen opintojaksoja, löydät Movin verkkosivuilta https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta.

                           Seppo Movi monikielisyys.jpg