UVK

UVK (Uusiutuvat viestintä- ja kieliopinnot) tutkintovaatimukset 2020-2023

Uusiutuvien viestintä- ja kieliopintojen tarkoituksena on oikea-aikaisesti tukea ja edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä koko kandidaattipolun ajan. UVK-opinnot ovat monikielisiä ja tieteenalalähtöisiä ja nivoutuvat ainelaitoksen opintoihin niitä tukien ja opiskelijoiden akateemista osaamista kehittäen.

Matemaattis-luonnontieteellisten alojen opiskelijoiden kandidaatin tutkintoon kuuluu koulutusohjelman tutkintovaatimusten mukaisesti 8-10 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja, jotka suoritetaan kolmen opintovuoden aikana alla olevan mukaisesti.

Biologian kandidaattiohjelma (10 op) 

 • XYMH1000 Akateemiset tekstitaidot 2 op
 • XYHM1001 Akateeminen vuorovaikutus 2 op
 • XYHM1002 Monikielinen vuorovaikutus 3 op
 • XYHM1003 Tutkimusviestintä 3 op

 

Fysiikan kandidaattiohjelma (8 op)

 • XYHM1007 Yhteistyötaidot 2 op
 • XYHM1008 Akateemiset tekstitaidot 1 op
 • XYHM1009 Monikielinen vuorovaikutus 3 op
 • XYHM1010 Tutkimusviestintä 2 op

Kemian kandidaattiohjelma (8 op)

 • XYHM1011 Raportoiva viestintä 1 op
 • XYHM1012 Akateemiset tekstitaidot 2 op
 • XYHM1013 Monikielinen vuorovaikutus 3 op
 • XYHM1014 Tutkimusviestintä 2 op

Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelma (10 op)

 • XYMH1000 Akateemiset tekstitaidot 2 op
 • XYHM1001 Akateeminen vuorovaikutus 2 op
 • XYHM1002 Monikielinen vuorovaikutus 3 op
 • XYHM1003 Tutkimusviestintä 3

 

Matematiikan kandidaattiohjelma (8 op) 

 • XYMH1004 Akateemiset tekstitaidot 2 op
 • XYHM1005 Monikielinen vuorovaikutus 3 op
 • XYHM1006 Tutkimusviestintä 3 op

Tilastotieteen ja datatieteen kandidaattiohjelma (8 op)

 • XYMH1004 Akateemiset tekstitaidot 2 op
 • XYHM1005 Monikielinen vuorovaikutus 3 op
 • XYHM1006 Tutkimusviestintä 3 op

 

Maisterin tutkintoon ei matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla ole määritelty pakollisia viestintä- ja kieliopintoja, mutta sinulla on mahdollisuus kehittää viestinnällistä ja kielellistä osaamistasi opiskelun ja työelämän tarpeisiin Movin valinnaisten viestintä- ja kieliopintojen avulla.

Valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot

Valinnaisiksi viestintä- ja kieliopinnoiksi käyvät äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestinnän, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten akateemisen tason opintojaksot. Voit liittää tutkintoosi valinnaisina opintoina myös valmentavat opintojaksot, joilla kehität osaamistasi ennen tutkintoon pakollisena kuuluvalle opintojaksolle osallistumista. Valinnaisina opintoina voit myös suorittaa peruskielitaidon opintoja niissä kielissä, joita et ole aiemmin opiskellut. Valitse viestintä- ja kieliopintosi siten, että saavutat mahdollisimman monipuolisen viestinnällisen ja kielellisen osaamisen, ja aseta tavoitteesi työelämän vaatimuksia vastaaviksi.

Esimerkkejä valinnaisista viestintä- ja kieliopinnoista

Valmentavat opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/valmentavat

 • XKVX004 Tukea kirjoittamiseen (2 op). Yliopisto-opintoihin valmentava opintojakso.
 • XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (3 op)
 • XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen (1 op)
 • XENX1000 Gaining confidence in English (1 op)

Puheviestinnän opinnot

Puheviestinnän opintoja suositellaan viestinnällisen osaamisen kehittämiseksi muun muassa työelämätarpeisiin
https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/puheviestinta

 • XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta (3 op)
 • XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito (4 op)
 • XPVX003 Työelämän viestintätaidot (4-5 op)

 • XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus (3-5 op)
 • XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö (3-5 op)
 • XPVB1003 Johtajan vuorovaikutusosaaminen (3-5 op)
 
Pro gradun kirjoittamisen tueksi

 • XKVB001 Gradu vauhtiin (2 op)
 • XKVB002 Raakileesta graduksi (2 op)
 • XKVB003 Gradun viimeistely (2 op)


Monikielisyyttä ja –kulttuurisuutta kehittävät opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/monikielisyys

 • XYHX009 Kulttuurienväliset työelämävalmiudet (2-3 op)
 • XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication (3-5 op)

Muut Movin viestintä- ja kieliopintojaksot

Muusta Movin viestintä- ja kieliopintotarjonnasta, 16 eri kieltä sisältäen esim. viittomakielen opintojaksoja, löydät Movin verkkosivuilta:
https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta

Seppo-Movi-opiskelijat.jpg