Henkilöstökoulutus (viestintä ja kielet)

Tutustu viestinnän ja kielten henkilöstökoulutustarjontaan henkilöstökoulutuskalenterissa. tai Hakusanalla XHNK löydät koko Movin tarjonnan. Kysy lisää kehittämispäällikkö Mikko Jäkälältä, mikko.jakala@jyu.fi

Monikielisen akateemisen viestinnän keskus tarjoaa henkilöstökoulutuksena lyhyitä viestintä- ja kielimoduuleja yliopiston koko henkilökunnalle. Yliopiston kielipolitiikan linjausten mukaan suunniteltu koulutus painottuu kirjoitus- ja puheviestintään, suomeen toisena kielenä sekä englantiin. Koulutukset tarjoavat tukea työelämän kirjalliseen viestintään ja suulliseen vuorovaikutukseen. Suomi toisena kielenä -opintojaksoja tarjotaan alkeista työelämässä tarvittaviin perustaitoihin. Englannin kielessä tarjonta kattaa erilaisia opintojaksoja kielitaidon aktivoinnista puhumisen hienosäätöön. Kaikki opintojaksot on suunniteltu niin, että niille on helppo osallistua työn ohessa. 

Uutuutena henkilöstökoulutustarjonnassa on Each one Teach One -ohjelma, jossa osallistujat opettavat toisilleen omaa kieltään ja opiskelevat parinsa kieltä.

Henkilöstökoulutuskursseille ilmoittaudutaan henkilöstökoulutuskalenterissa.

 Teaching Academic Content through English (TACE) -valmennus on tarkoitettu yliopiston opetushenkilökunnalle, jotka opettavat englannin kielellä. Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien ymmärrystä englannin kielellä opettamisen ja oppimisen erityispiirteistä sekä lisätä osaamista ja varmuutta englannin kielen ja vuorovaikutteisten opetusmenetelmien käyttöön monikielisissä ja -kulttuurisissa opetusryhmissä. Seuraavan kerran TACE-valmennus on tarjolla keväällä 2022.