Suomi toisena kielenä

Tervetuloa Jyväskylän yliopistoon osaksi monikielistä työyhteisöä!

Haluaisitko oppia suomea? Suomen kielen osaaminen auttaa sinua työyhteisöösi tutustumisessa ja erilaisten työtehtävien haltuun ottamisessa. Suomen kielen taito helpottaa niin arkeasi kuin ympäröivään yhteiskuntaan tutustumistakin.

Aloita suomen opiskelusi Basic Finnish Course for Staff Members -kurssilla, joka muodostuu 30 kontaktitunnista ja itseopiskelusta. Kurssin aikana tutustut suomen kieleen ja opit selviytymään arkipäivän tilanteista.

Work your Way in Finnish. Kurssi on tarkoitettu Jyväskylän yliopistossa työskenteleville, jotka ovat opiskelleet jonkin verran suomea (esim. Basic Finnish -kurssin). Kurssin tavoitteena on syventää suomen kielen ja kulttuurin tuntemusta ja edistää kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja työympäristöön.

Tervetuloa oppimaan suomea!

Kurssit henkilökunnalle

Basic Finnish course for staff members (30 h)

Level: no previous knowledge of Finnish  

Kurssi on suunnattu Jyväskylän yliopistossa työskenteleville, jotka eivät osaa ennestään suomea. Kurssin tavoitteena on oppia suomen kielen ja kulttuurin perusteita ja edistää kotoutumista ja integroitumista suomalaiseen työympäristöön. Kurssilla harjoitellaan sekä ymmärtämisen että tuottamisen taitoja ja käsitellään akateemisen työympäristön ja arkielämän tyypillisiä viestintätilanteita. Lisäksi kurssilla harjoitellaan kielen oppimisen strategisia taitoja suomenkielisen kieliympäristön hyödyntämiseksi ja itseopiskelutaitojen kehittämiseksi.

The course is intended for the University’s international staff who have no prior knowledge of Finnish. The aim of the course is to learn the basics of the Finnish language and culture and to promote integration into the Finnish working environment. During the course, we will practise both receptive and productive language skills, focusing on those needed in the academic working environment and in your daily life outside the campus. In addition, strategic skills for language learning will be practised in order to make the most of the Finnish-speaking environment for language learning and to promote skills for independent language learning. 

Work your Way in Finnish (24 h) 

Taso | Level: A1 

Kurssi on tarkoitettu Jyväskylän yliopistossa työskenteleville, jotka ovat opiskelleet jonkin verran suomea (esim. Basic Finnish -kurssin). Kurssin tavoitteena on syventää suomen kielen ja kulttuurin tuntemusta ja edistää kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja työympäristöön. Kurssin päämääränä on rohkaista suomen puhumiseen käytännön vuorovaikutustilanteissa.

Kurssilla harjoitellaan sekä ymmärtämisen että tuottamisen taitoja ja käsitellään akateemisen työympäristön tyypillisiä viestintätilanteita, kuten lyhyitä rutiininomaisia keskusteluja työkavereiden kanssa sekä työsähköpostien lukemista ja kirjoittamista. Kurssin alussa valitaan yhdessä, minkälaisia vuorovaikutustilanteita kurssilla harjoitellaan. Lisäksi kurssilla analysoidaan suomen kielen piirteitä ja harjoitellaan kielen oppimisen strategisia taitoja suomenkielisen kieliympäristön hyödyntämiseksi ja kielitaidon aktivoimiseksi.

The course is intended for international staff at the University of Jyväskylä who have studied only a little Finnish (e.g. the Basic Finnish course). The aim of the course is to deepen your knowledge of the basics of Finnish language and culture and to promote your integration into the Finnish working environment as well as society. The objective of the course is to increase your confidence in speaking Finnish in practical interaction and social situations.

The course covers both receptive and productive language skills and communication situations typical of the academic working world, such as short routine conversations among co-workers as well as writing and reading emails. At the beginning of the course, participants can choose the interaction situations they wish to practise. The course will also feature analysis of the Finnish language and practice in strategic skills for language learning. These will help you make the most of the Finnish-speaking environment and encourage your use of Finnish in daily situations.

 

Voit myös osallistua Each One Teach One -ohjelmaan. EOTO on sinulle, joka haluat opettaa äidinkieltäsi suomalaiselle yliopistolaiselle ja puolestaan oppia tältä suomen kieltä. Lue lisää: https://movi.jyu.fi/eoto

Katso videoilta, mitä yliopistolaiset Monika ja Paola kertovat suomen kielen oppimiskokemuksistaan