TACE - Teaching Academic Content through English

TACE.png


The TACE programme is a popular staff training course that combines various teaching methods in a  multicultural and multilingual group to bring awareness and pedagogical skills to bear on the modern, international classroom.

Teaching Academic Content through English (TACE) -valmennus on tarkoitettu yliopiston opetushenkilökunnalle, jotka opettavat englannin kielellä. Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien ymmärrystä englannin kielellä opettamisen ja oppimisen erityispiirteistä sekä lisätä osaamista ja varmuutta englannin kielen ja vuorovaikutteisten opetusmenetelmien käyttöön monikielisissä ja -kulttuurisissa opetusryhmissä.

 


Vararehtori Marja-Leena Laakso kertoo videolla TACE-opinnoista ja niiden hyödyistä (in Finnish). 

Seuraavan kerran TACE-valmennus on tarjolla keväällä 2021. Valmennukseen haetaan syksyllä 2020. TACE valmennus alkaa maanantaina 18.1.2021 kello 9–12. TACE-valmennusryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa maanantaisin aamupäivällä.
[18.1. | 1.2. | 15.2. | 8.3. | 22.3. | 12.4. | 26.4. | 10.5.]

Completing TACE supports the University Language Policy

For further information, see:

Internationalisation at JYU

”Erilaisuuden, monipuolisen osaamisen ja yhteenkuuluvuuden arvostaminen läpileikkaavat toimintaamme. Monikulttuurinen ja kansainvälinen, jokaista yksilöä arvostava ja inspiroiva yhteisömme on rikkautemme.” (Yliopiston strategia 2030)

Lue lisää eri tavoista kansainvälistyä Movin tukemana Jyväskylän yliopistossa: https://movi.jyu.fi/fi/kansainvalistyminen/henkilokunnalle/

Further Information