TACE - Teaching Academic Content through English

  Oppio Language Lounge

 

 • Opetatko englanniksi?
 • Haluatko kehittää englanniksi opettamisen taitojasi?
 • Haluatko ymmärtää monikielisen ja -kulttuurisen ryhmän toimintaa ja vuorovaikutusta paremmin?
 • Etsitkö uusia ideoita ja kollegiaalista tukea vieraalla kielellä opettamiseen?

Teaching Academic Content through English (TACE) -valmennus on suunnattu yliopiston opetushenkilökunnalle, joka opettaa tai ohjaa englannin kielellä. Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien ymmärrystä englannin kielellä opettamisen ja oppimisen erityispiirteistä sekä lisätä osaamista ja varmuutta englannin kielen ja vuorovaikutteisten opetusmenetelmien käyttöön monikielisissä ja -kulttuurisissa opetusryhmissä. Valmennuksen laajuus on 10 opintopistettä. Valmennuksen opetuskieli on englanti.

Seuraava TACE-valmennus alkaa keväällä 2023. Hakuaika kevään valmennukseen on syyslukukaudella 2022.
[TACE kokoontuu maanantaisin 23.1., 6.2., 20.2., 13.3., 27.3., 17.4. ja 8.5. kello 10–12]

TACE 2022

Korkeakoulutuksen kansainvälistyminen on tuonut yliopistoon kursseja ja ohjelmia, joissa oppimis- ja opetuskieli on englanti. Tämän tyyppistä koulutusta kutsutaan englanninkieliseksi opetukseksi (EMI), ja se tarjoaa mahdollisuuksia oppiaineiden oppimisen lisäksi myös kielitaidon kehittämiseen sekä suomalaisille että kansainvälisille opiskelijoille. EMI edellyttää uusia lähestymistapoja, vuorovaikutteisia opetuskäytäntöjä ja opiskelutapoja vastatakseen monikulttuurisen ja monikielisen opetuksen haasteisiin.

TACE on henkilöstön kehittämisohjelma, joka tukee JYU:n opetushenkilökuntaa, joka käyttää englantia opettaessaan ja ohjatessaan opiskelijoitaan. Se tarjoaa osallistujille kannustavia tilaisuuksia jakaa henkilökohtaisia kokemuksia ja näkemyksiä, pohtia omaa ajatteluaan sekä suunnitella yhdessä pedagogisia käytäntöjä. Yleisenä tavoitteena on lisätä ymmärrystä kielen, pedagogiikan ja kulttuurienvälisen osaamisen yhdistämisestä osana vieraalla kielellä tapahtuvaa opetusta.

Ohjelma koostuu temaattisista tapaamisista ja tehtävistä, jotka auttavat osallistujia valmistautumaan näihin tapaamiseen, kuten lukemaan asiaa koskevaa kirjallisuutta tai pohtimaan tiettyä aihetta jo ennen tapaamisia. Osallistujat saavat myös henkilökohtaista konsultaatiota ja ohjausta, mikä perustuu osallistujien opetuksen havainnointiin. TACEssa käytetään sekä opettajan antamaa palautetta että vertaispalautetta. Ohjelman keskeinen elementti on pedagoginen projekti, jossa osallistujat työskentelevät poikkitieteellisissä ryhmissä. Projekti keskittyy yhdessä sovittuun ja osallistujille tärkeään pedagogiseen aiheeseen, ja sen tarkoituksena on tukea suoraan osallistujien arkea ja opetustyöltä.
Vararehtori Marja-Leena Laakso kertoo videolla TACE-opinnoista ja niiden hyödyistä (in Finnish).

Koulutuksen pääteemat:

 • englanninkielinen opetus: haasteet, mahdollisuudet ja eri näkökulmat
 • kulttuurienvälisyys akateemisessa luokkahuoneessa
 • vuorovaikutteinen luento kansainvälisessä luokkahuoneessa
 • akateeminen ja tieteenalakohtainen lukutaito ja sen ohjaaminen
 • tiimiopetus
 • pedagoginen suunnittelu
 • kielen rooli vieraskielisessä opetuksessa

 

Koulutuksen tavoitteet

Ohjelman päätyttyä osallistujat …

 1. ymmärtävät syvemmin opetuksen ja oppimisen näkökulmia vieraskielisen opetuksen kontekstissa
 2. ovat laajentaneet omaa opetusosaamistaan ja varmuutta opettaa vieraalla kielellä
 3. ovat vahvemmin tietoisia omasta kielellisestä identiteetistään
 4. ovat saaneet lisää kulttuurienvälistä herkkyyttä vieraskielisen opetuksen pedagogiseen suunnitteluun ja vuorovaikutukseen luokkahuoneessa
 5. ovat saaneet lisää välineitä oman monikulttuurisen opetuksen pedagogiseen suunnitteluun ja voivat paremmin ottaa huomioon kielellisesti ja kulttuurisesti erilaisten opiskelijaryhmien tarpeet
 6. ovat syventäneet omaa ymmärrystään vuorovaikutuksen, yhteistyön ja vuoropuhelun merkityksestä opetuksessa ja oppimisessa

TACE osana yliopiston kielipolitiikkaa

Lue lisää:

 

Kansainvälisyys Jyväskylän yliopistossa

”Erilaisuuden, monipuolisen osaamisen ja yhteenkuuluvuuden arvostaminen läpileikkaavat toimintaamme. Monikulttuurinen ja kansainvälinen, jokaista yksilöä arvostava ja inspiroiva yhteisömme on rikkautemme.” (Yliopiston strategia 2030)

Lue lisää eri tavoista kansainvälistyä Movin tukemana Jyväskylän yliopistossa: https://movi.jyu.fi/fi/kansainvalistyminen/

Lisätietoa