Kandidaatti ja maisteri


Tutkintoosi kuuluu viestintä- ja kieliopintoja
Moving Mindsets

Vapaavalintaiset opinnot

Tutkintoosi sisältyvien pakollisten viestintä- ja kieliopintojen lisäksi voit valita omien oppimistarpeittesi ja kiinnostuksesi mukaan viestintä- ja kieliopintoja. Opetuksemme perustuu viimeisimpään tutkimukseen ja tietoon viestinnän ja kielen oppimisesta ja opettamisesta sekä työelämästä.

Movi tukee sinua vakuuttavaksi akateemiseksi viestijäksi kehittymisessä

Kandidaatti

Vaikuttavaksi akateemiseksi viestijäksi kehittyminen

Maisteri

Maisterin tutkinnossa syvennät akateemista asiantuntijuuttasi kehittämällä tieteellisiä valmiuksia, työelämätaitoja, monikielistä vuorovaikutusosaamista ja
vahvistat viestintä- ja kieliosaamistasi.

Voit myös valita esimerkiksi johtamiseen, työhyvinvointiin, projektiosaamiseen, kulttuurienväliseen osaamiseen liittyviä opintoja.

Mieti viimeistään maisterivaiheessa,
miten voit erottautua työnhakutilanteessa
vuorovaikutusosaamisesi ja kielitaitojesi
osalta.

 

Luovuus, ketteryys, kuva: Redanredan Oy

Opintoneuvonta ja ohjaus:
movi@jyu.fi