Mikä on UVK?

Kielitaidolla on merkitystä - kehitä osaamistasi nyt kun siihen on mahdollisuus

Kaikkiin suomalaisiin yliopistotutkintoihin sisältyy vaihteleva määrä kursseja, joilla kehität viestintä- ja kielitaitoasi. Movissa tutkintoihin sisältyvät pakolliset opinnot on koostettu monikielisiksi pääaineen opintojen rinnalla kulkevaksi, opintoja mahdollisimman hyvin tukevaksi jatkumoksi. Nämä UVK-opinnot eli Uusiutuvat viestintä- ja kieliopinnot (lue niistä lisää) ovat täysin uudenlainen lähestymistapa kielten opiskeluun: kaikki kielet, äidinkieli mukaan luettuna ovat mukana koko ajan kaikessa opiskelussa eikä kieliä opiskellla irrallaan toisistaan. Tällainen monikielinen rakenne on tutkimustietoon pohjautuva ja luontainen tapa kehittää omaa osaamista monipuolisesti ja omaan alaasi kytkeytyen. (Huomaa, että voit opiskella näiden lisäksi myös muita kieliä. Mieti myös mahdollisia vaihtosuunnitelmiasi ja niihin liittyviä kielitaitotarpeita, maailmalle ei kannata ihan ummikkona lähteä, jos haluaa saada kokemuksesta mahdollisimman paljon irti. Autamme mielellämme asian pohtimisessa.)

UVK-opinnot koostuvat kolmesta tai neljästä kokonaisuudesta kandidaattiopintojen osana (tarkemmat kuvaukset näihin kaikkiin löydät oman koulutusohjelmasi opinto-oppaasta):

  • Akateemiset tekstitaidot (ja mahdollisesti Yhteistyötaidot, Raportoiva viestintä, Akateeminen vuorovaikutus) - ensimmäisen vuoden sisäänajoa, jossa tutustut omalle alallesi tyypillisiin teksteihin ja kehität tarvittavia taitoja niiden lukemiseen samalla kun aloittelet tieteellisten tekstien kirjoittamista
  • Monikielinen vuorovaikutusosaaminen - toisen vuoden kokonaisuus, jossa käsitellään oman alasi monimutkaisia ilmiöitä ja esitellään niitä eri kielillä muille. Tässä kohta suoritetaan myös tutkintoon pakollisena sisältyvä ruotsi (pidä siis huoli siitä, että olet prepannut taitojasi jo ensimmäisenä vuonna valmentavilla kursseilla, jos tuntuu, että kaipaat kertausta)
  • Tutkimusviestintä - tämä kokonaisuus tukee kandidaattitutkielman tekemistä tai muuta vaativaa opintoihisi sisältyvää tekstiä. Tässä vaiheessa tehdään myös maturiteetti osana tekstien kirjoittamista. Saat monipuolisesti palautetta kirjoittamisestasi tässäkin vaiheessa ja olet valmis jatkamaan maisteriopintoihin.

Lisätietoja: 

Peppi Taalas
johtaja
peppi.taalas@jyu.fi
+358 50 554 1720
O 207