Movin kesäopinnot 2022

Alla on lista Movin opintojaksoista tänä keväänä / kesällä. Ilmoittautumiset opintojaksoille Sisun kautta. 

Tarkasta opetuksen todellinen alkamisajankohta toteutuksen tiedoista Sisusta. 

Opintojakson koodi Opintojakson nimi Opettajat Alkaa Päättyy
Englanti        
XENK002 Academic Reading and Communication Skills Lilja Salmi 8.8.2022 22.8.2022
XENH002 Academic Reading and Communication Skills Lilja Salmi 8.8.2022 22.8.2022
XENX022 E-Learning Module: Academic Reading /Supplementary Module Pia Rajapolvi 1.9.2021 31.7.2022
XENX023 E-Learning Module: Academic Vocabulary Hanna Kiviranta 1.9.2021 31.7.2022
XENX024 E-Learning Module: Grammar for Writing Outi Hämäläinen 1.9.2021 31.7.2022
XENX026 E-Learning Module: Pronunciation Pia Rajapolvi 1.9.2021 31.7.2022
Espanja        
XES0007 Espanja 3 Miguel Lopez Sanchez 2.5.2022 18.5.2022
XES0008 Espanja 4 Miguel Lopez Sanchez 23.5.2022 6.6.2022
Japani        
XJA0005 Japani 1 Pauliina Takala 19.4.2022 3.6.2022
XJA0006 Japani 2 Pauliina Takala 4.8.2022 31.8.2022
Jatko-opiskelijoiden kurssit        
XDOC1002 Kirjoittaminen vauhtiin Elina Jokinen 15.8.2022 31.8.2022
XDOC2006 Rahoitushakemuksen kirjoittaminen Katja Kontturi 3.8.2022 5.9.2022
Kiina        
XKI0005 Kiina 1 Jiayi Li-Haapaniemi 30.5.2022 29.6.2022
XKIX013 Kiinan kirjoitusmerkit ja kirjoittaminen Jiayi Li-Haapaniemi 6.6.2022 29.6.2022
Kirjoitusviestintä        
XKVB1000 Tieteellinen viittaaminen opinnäytteessä Noora Nurminen 30.5.2022 13.6.2022
XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet Noora Nurminen 16.5.2022 22.8.2022
XKVX1001 Kielenhuollon kurssi - verkko-opetus Ellinoora Sievänen 2.5.2022 30.6.2022
Puheviestintä        
XPV0012 Puheviestintä/äänenkäyttö Anne Alanne 23.5.2022 15.6.2022
Ruotsi        
XRUX1001 Ruotsin valmentava verkkomoduuli Marjo Liukku 16.5.2022 21.8.2022
XRUX014 Ruotsin valmentava moduuli/ Förberedande basmodul Pauliina Jämsen 4.8.2022 31.8.2022
Saksa        
XSA0001 Saksan alkeiskurssi 1 Hanna Varvikko 25.4.2022 8.6.2022
UVK        
XYHK1002 Tutkimusviestintä / Kasvatustieteet Eevi Kortelainen, Lisa Lahtela, Maija Mörsky, Aaron Orszag, Päivi Torvelainen 20.4.2022 18.9.2022
Viittomakieli        
XVK0001 Viittomakielen alkeet Kati Oinonen 2.5.2022 25.5.2022