Kielitarjonta

Ole JYUnique ja erotu kielitaidollasi!

Kielitaidon avulla osaavaksi akateemiseksi viestijäksi

Kielitaidon avulla voit jo opiskellessasi syventää oman alasi osaamista, ja työnhakutilanteessa monikielisen ja kulttuurienvälisen kompetenssin avulla erottaudut joukosta. Työelämässä tulet toimimaan usein erikielisissä tiimeissä, monikulttuurisissa työyhteisöissä ja ulkomaisten sidosryhmien ja partnereiden kanssa. 

Osaavaksi akateemiseksi viestijäksi kehittymiseen on kielitaidon näkökulmasta monia vaihtoehtoja. Movissa voit esimerkiksi aloittaa ihan uuden kielen opinnot aivan alusta. Aloita uuden kielen oppiminen mielellään heti opintojesi alussa tai pian sen jälkeen, jotta saavutat akateemisesti riittävän tason ennen valmistumistasi. Voit myös syventää jo aiemmin luomaasi kielitaitoa.

Movi suosittelee myös tutustumaan eri vaihtoehtoihin kehittää monikielistä ja kulttuurienvälistä osaamistasi.

... kansainvälinen verkostoituminen, alkuperäisten tiedon lähteiden ja aineistojen äärelle pääseminen ja primäärikirjallisuuden lukeminen edellyttää huomattavasti laajempaa kielitaitoa.
- Peppi Taalas kuvaa suomalaisten kielitaidon romahtamista 
JYUnityssa 5.2.2020

Movin kielitarjonta – Movissa voit opiskella 16:ta kieltä

Monipuolinen kielitaito avaa ovia työmarkkinoilla

 • Erottautuminen työnhakutilanteessa
 • Kansainvälistymismahdollisuudet
 • Monikulttuurisissa tiimeissä toimiminen
 • Verkostoituminen työelämässä
 • Urakehitys

 

Oman alan  laajempi ymmärrys kielitaidon avulla

 • Alkuperäislähteiden käyttö
 • Eri koulukuntiin tutustuminen
 • Kriittisen ajattelun kehittyminen
 • Erikoistuminen ja tutkimuskohteet
 • Opiskelijavaihto ja/tai kotikansainvälisyys
 • Työharjoittelu
 • Toimiminen monikulttuurisissa ja -kielisissä tiimeissä

 

Kielen hyödyt tutkimuksessa

 • Julkaiseminen
 • Konferenssit
 • Verkostoituminen
 • Toimiminen kansainvälisessä tiedeyhteisössä


Pohdittavaa

 • Mikä on kielitaidon merkitys alallani ja tulevassa työssäni?
 • Mitä hyötyä minulle on aiemmin opiskelemistani kielistä, jos opettelen uutta kieltä?
 • Mitä monikielisyys tarkoittaa? 
 • Miten voin vahvistaa kielitaitoani myös vapaa-ajallani?

 

Yhteystiedot

Älä jää pohtimaan kieli- ja viestintäopintojasi yksin!
Ohjausta ja lisätietoja: movi@jyu.fi