Japani

Kuva: Taneli Takala

 

Japania osaavana saat aina hyvän vastaanoton nousevan auringon maassa, koska japanilaiset ovat vasta vähitellen omaksumassa sujuvaa vieraan kielen taitoa. Japanin ja Suomen välillä on nykyään vilkasta yhteistyötä esimerkiksi koulutuksen kehittämisessä. 

 

Japanin kielen ja kulttuurin
perusopinnot

Movin kursseilla Japani 1–6 opit paitsi japanin puhuttua ja kirjoitettua kieltä, myös tapakulttuuria, perinnetietoutta, yleistä maantuntemusta ja paljon muuta. Lisäksi Japanin perinteinen kulttuuri -kurssilla opit tuntemaan perinteisen korkeakulttuurin osa-alueita kuten teatteria, kirjallisuutta ja kuvataidetta historiallisissa konteksteissaan. Nämä seitsemän kurssia muodostavat 30 opintopisteen laajuisen Japanin kieli ja kulttuuri -perusopintokokonaisuuden, joka sopii sivuaineeksi. 

Ilmoittaudu opintojaksoille SISUssa

Työmarkkinoilla monipuolinen kielitaito sekä kulttuurienvälinen osaaminen ja monipuoliset viestintätaidot ovat kilpailuvaltti. Lue lisää mahdollisuuksista kehittää monikielistä kulttuurienvälistä osaamistasi

Yhteystiedot