Monikielinen kulttuurienvälinen osaaminen

Työmarkkinoilla monipuolinen kielitaito sekä kulttuurienvälinen osaaminen ja monipuoliset viestintätaidot ovat kilpailuvaltti. Kielimoduulien lisäksi Movi tarjoaa muitakin työkaluja kansainvälistymisosaamisen kehittämiseksi. Lue lisää Movin kansainvälistymissivustolta

Movin kautta voit hakea myös todistusta ("MoKo") monikielisestä kulttuurienvälisestä osaamisesta. Todistusta voi hakea siinä vaiheessa, kun kansainvälistymisvalmiuksia tukevia opintoja on vähintään 25 opintopisteen verran. Lue lisää MoKOsta. 

Jyväskylän yliopiston kansainväliset palvelut ovat koonneet oman sivustonsa opiskelijavaihdosta ja muista kansainvälistymismahdollisuuksista.