Ranska

Kuva: Teija Natri

 

 

Ässä hihassa 

Yli 200 miljoonaa ihmistä puhuu ranskaa viidessä eri maanosassa.  Se on toiseksi eniten opiskeltu vieras kieli maailmassa. 

Ranska on myös työkieli ja virallinen kieli esim. YK:ssa, EU:ssa, UNESCOssa ja Natossa. 

 

 

Ranskan kielen ja kulttuurin opinnot

Ranskan opinnot voi aloittaa alkeista tai jatkaa siitä, mihin ne aiemmin ovat jääneet ja jatkaa aina Etudes françaises -opintokokonaisuuteen (25 op) saakka.

Tarjolla on vuosittain noin 25 eri opintojaksoa, opintomatka ja kieliharjoittelu.

Ranskan taito avaa ovia

Ranskan kieli on tärkeä työväline monilla eri tieteenaloilla, esim. yhteiskuntatieteissä (filosofia ja valtio-oppi) ja humanistisissa tieteissä (historia, taiteet ja kielitiede).  Työelämässä ranskan kielen taito avaa yritysten ovet Ranskan lisäksi muissa ranskankielisissä maissa (Kanada, Sveitsi, Belgia ja Afrikan-maat).

Ilmoittaudu kursseille SISUssa

Katso myös ranskan opintopolku.

Näillä pääset alkuun

On commence...

Enemmän taitoja, enemmän valmiuksia

Ça commence à aller

Paremmat valmiudet yliopisto-opintoihin ja työelämään

Pour les besoins professionnels et universitaires

Ässä hihassa

L'as dans la manche

Työmarkkinoilla monipuolinen kielitaito sekä kulttuurienvälinen osaaminen ja monipuoliset viestintätaidot ovat kilpailuvaltti. Lue lisää mahdollisuuksista kehittää monikielistä kulttuurienvälistä osaamistasi

Yhteystiedot
  • Ranskan opiskeluun liittyvät kysymykset: lehtori Teija Natri, teija.natri@jyu.fi
  • Muut opintoihin liittyvät kysymykset: movi@jyu.fi