Itsenäisesti suoritettavat opintojaksot

Folle allure.jpg

  • XRAT005 Ranska ja talous (3 op)
    Tietoja  Ranskan taloudesta sekä ranskalaisista yrityksistä. Suullista ja kirjallista kielitaitoa kehittäviä tehtäviä.