Att uttrycka åsikter

Det är viktigt att kunna uttrycka sina åsikter på varierande sätt. På den här sidan får du lite tips och hjälp med fraser.

Kulturella skillnader

Kom ihåg att hur man uttrycker åsikter och sättet man diskuterar på är kulturbundet. När man diskuterar på svenska är det viktigt att man visar att man respekterar andras åsikter och bekräftar dem. Detta kan man till exempel göra med fraser som ”jag håller med dig”, ”det var intressant”, “vad tycker du?” eller bara genom att nicka, titta på den som talar, eller uttrycka ett bekräftande “ja”, "nej" eller ”mhm”. En kulturskillnad som brukar nämnas är att finländare kanske är mer rakt på sak i diskussioner (Halonen har fel!) medan svensken “lindar in” och mjukar upp sina åsikter (Jag tycker att Halonen kanske inte har helt rätt i den frågan). 

Att fråga vad någon annan tycker

 • Vad tycker/anser/säger du om den här saken?
 • Vad har du för åsikt/uppfattning/mening om...? 

Att säga vad man själv tycker

 • Jag tycker/anser/tror/menar att...
 • Min åsikt/uppfattning är...
 • Som jag ser det...
 • Jag skulle vilja säga att...
 • Jag vågar påstå/hävda att...

Att motivera sin åsikt (perustella)

 • Om jag får motivera mig lite...
 • Det viktiga är ju att...
 • Det här är bakgrunden till...
 • Där håller väl alla med...
 • Men trots allt handlar det om...
 • Oavsett vad man tycker om...
 • Sett ur den synvinkeln verkar det som om...
 • All forskning visar...

Att hålla med någon om något (olla samaa mieltä)

 • Just det
 • Ja/jo.
 • Mhm/mm.
 • Precis! / Utan vidare!
 • Ja, det stämmer. / Ja, det är sant.
 • Det tycker jag också. / Jag håller med dig.
 • Det har du rätt i.
 • Jag tycker detsamma.

Att ha en annan åsikt (olla eri mieltä)

Nu är det ju så att man inte alltid tycker likadant i diskussioner och här finns också en kulturskillnad: man brukar säga att svensken gärna undviker obehagliga situationer med starka meningsskiljaktigheter. Visst kan man tycka annorlunda och ha och framföra (starka) åsikter men man "lindar gärna in" dem för att inte stöta sig för mycket med den man diskuterar med. Detta kan man göra på olika sätt:

 • använda modala uttryck som skulle, vilja och kunna (t.ex. "jag skulle vilja säga/invända", ”skulle du kunna/kan du precisera dig?”)
 • använda artiga ord och fraser (t.ex. "jag håller tyvärr inte med om det", andra artighetsord: inte riktigt, nog, kanske, möjligen)
 • bekräfta den andres åsikt innan man uttrycker sin egen åsikt (t.ex. "jag håller med dig om detta, men å andra sidan…")


Nedan följer olika förslag på fraser man kan använda i diskussioner. Vissa uttryck är starkare än andra och åtminstone om du är i Sverige skall du undvika alltför kraftfulla fraser. Fraserna i den första gruppen är artiga och dessa fungerar alltid. Den andra gruppens fraser använder du när du vill reagera kraftfullare. Fraserna i den sista gruppen är mycket kraftfulla och bör användas med stor försiktighet, särskilt tillsammans med svenskar. Men visst, om diskussionen eller debatten är het fungerar alla uttryck!

Lämpliga fraser

 • Jag håller med dig, men...
 • Kanske du har rätt, men...
 • Det är förstås möjligt, men..
 • Det kan nog vara sant, men...
 • Ja, fast...
 • Jag håller nog/kanske/tyvärr inte med om... 

Lite kraftfullare uttryck

 • Där har du nog lite fel.
 • Det tycker/anser/tror inte jag.
 • Jag har en annan uppfattning/åsikt än du. 

Mycket kraftfulla uttryck (undvik om möjligt)

 • Nej, det stämmer inte.
 • Nej, det kan jag inte alls hålla med om.
 • Du har missförstått hela saken.
 • Du har fel.

När man inte hör eller förstår

 • Ursäkta, vad sa du?
 • Ursäkta, jag hörde/uppfattade inte.
 • Nu förstår jag inte.
 • Ursäkta att jag avbryter men...
 • Vad menar du egentligen?/Vad menar du med detta?
 • Kan du precisera litet?/Kan du förklara litet närmare?
 • Kan jag få fråga om en sak?
 • Kan jag komma med en kommentar?
 • Hur motiverar du ditt påstående?

När man får minnesluckor

 • Ehm...
 • Vad heter det...
 • Hur ska jag uttrycka/säga det...
 • Jag kommer inte ihåg ordet/årtalet/namnet…
 • Tyvärr minns jag inte ordet/årtalet/namnet…
 • Jag vet/minns inte hur man säger/uttrycker det på svenska...