Kursen som ingår i examen (2-4 studiepoäng)

På den här kursen övar du att tala och skriva svenska som kan användas i både vardagliga och mera formella situationer. I kursen ingår också att läsa olika typer av facktexter och att lyssna på och förstå talad svenska. Du lär dig fackterminologi och diskuterar frågor som handlar om ditt eget ämne.

Innehållet och färdigheterna som tränas på kursen är alltså anpassade efter det ämne du studerar och den fakultet du tillhör. Till kursen hör att du skriver hemuppsatser, håller en muntlig presentation och avlägger en skriftlig tentamen som handlar om ditt eget ämnesområde.

För att få godkänt på kursen ska du vid kursens slut vara på nivå B1 enligt den europeiska referensramen och vitsorden du kan få är nöjaktiga  kunskaper (TT)  (B1) eller goda kunskaper (HT) (B2-C1). Du får två vitsord (betyg): ett för den muntliga delen och ett för den skriftliga delen.

Läs mer om kursbedömningen och självutvärderingen.

Nivåtestet

Obs! Det kan vara bra att göra nivåtestet på Moodle innan du anmäler dig till kursen. Du kan göra testet bara en gång och du behöver ditt användarnamn och lösenord för universitetets datorer för att komma in på Moodle.

Kursen i svenska för...

…dig som redan har gått kursen men bytt huvudämne

Du ska komplettera med en terminologidel (instruktioner för kompletteringen).

...dig som redan är bra på svenska

Du har möjlighet att göra ett ersättande prov.

...studerande vid olika fakulteter

Anmäl dig i  SISU till en kurs för ditt eget huvudämne.
Du anmäler dig bara till den skriftliga delen. Du är automatiskt anmäld till den muntliga delen.

...för dig som har har gått svenskpråkigt gymnasium

Se instruktionerna.