Svenskspråkiga studenter

Skriftlig kommunikation, svenska (2-3 sp)

Skriftlig kommunikation i svenska är riktad till de studenter som har svenska som skolbildningsspråk, d.v.s. avlagt studentexamen med svenska som modersmål. Momentet avläggs som en kombination av skriftliga uppgifter samt en språkvårdsuppgift enligt överenskommelse med den ansvarige lektorn. Kontakta Camilla Jauhojärvi-Koskelo, camilla.jauhojarvi-koskelo@jyu.fi, för närmare information.

Den skriftliga uppgiften bör utgöras av en vetenskaplig text (eller en del av en sådan) inom huvudämnet. Om skriftlig kommunikation omfattar 3 sp ingår också en referatuppgift. Språkvårdsuppgiften baserar sig på följande verk:

  • Reuter, Mikael: Översättning och språkriktighet (Flera upplagor) (s. 9-77) och/eller Reuter, Mikael: Så här ska det låta. Om finlandssvenska och språkriktighet.
  • Språkriktighetsboken. Utarbetad av Svenska språknämnden (s. 41-383).
  • Svenska skrivregler. Språkrådet (s. 103-209) och/eller Karlsson, Ola Svenska skrivregler (Språkrådet).

Det s.k. mognadsprovet i och med kandidatexamen skrivs på svenska och språkgranskas också. Se anvisningar för mognadsprov. Det kan vara bra att informera tentatorn på din institution/fakultet om språket i förväg.

Om talkommunikation (puheviestintä) ingår som obligatoriskt ämne i examensfordringarna ska en svenskspråkig uppgift inkluderas i kursen. Informera då kursläraren om detta och kontakta också Camilla Jauhojärvi-Koskelo, camilla.jauhojarvi-koskelo@jyu.fi.

Finska avläggs som andra inhemska. För information gällande finskan kontakta Johanna Saario, johanna.saario@jyu.fi

Anvisningar för mognadsprov