Ruotsin kielen täydennysmoduuli 1 op

Toisessa yliopistossa suoritettu ruotsin opintojakso korvaa tutkinnossa vaadittavan ruotsin kielen kurssin (laki 424/2003 ja asetus 481/2003). Oman alan täydennysmoduuli on kuitenkin suoritettava, jos aikaisemmin suoritettu opintojakso ei ole ollut samaa alaa tai jos olet vaihtanut/vaihdat pääainetta. Tarkista tiedekuntasi vaatimukset tältä osin. Muista tehdä korvaavuushakemus ennen kuin ryhdyt täydentämään.

Jos haluat rekisteriin suorituksen täydennysmoduulista ennen lukukauden päättymistä, palauta tehtävä viimeistään 1.12. (syyslukukausi) tai 1.6. (kevätlukukausi).

Näin suoritat täydennysmoduulin:

 • Etsi vähintään 10 sivun mittainen omaan alaasi liittyvä ruotsinkielinen tieteellinen teksti ja hyväksytä se kyseisen alan ruotsin opettajalla (ks. alojen opettajat alta).
 • Artikkeleita/julkaisuja löydät mm. JYKDOK-hakupalvelun avulla.
 • Kirjoita tekstin pohjalta enintään kahden A4-sivun mittainen referaatti suomeksi (1,5 rivivälillä, fontilla 12).
 • Laadi tekstistä myös 30–50 sanan laajuinen oman alasi ruotsi-suomi-sanasto taivutuksineen.
 • Alkuperäinen teksti jätetään opettajalle tehtävien kanssa. Kaikki tehtäväosiot ja alkuperäisen tekstin voi lähettää opettajalle liitetiedostoina sähköpostitse.
 • Huom! Lue huolellisesti ohjeet referaatin kirjoittamisesta ennen kuin alat työstää sitä! Huomaa, että referaatti ei ole sama asia kuin tiivistelmä.


Täydennysmoduulin suorittamisesta voi ottaa yhteyttä seuraaviin opettajiin:

 • Maria Susanna Lampinen: Humanistiset tieteet

 • Marjut Janhunen: Yhteiskuntatieteelliset aineet, psykologia

 • Camilla Jauhojärvi-Koskelo: Kauppakorkeakoulu

 • Pauliina Jämsén: Matemaattis-luonnontieteellinen tdk, kasvatustieteet

 • Eveliina Koivumäki: Informaatioteknologian tdk

 • Anniina Suuronen: Liikuntatieteellinen tdk

Opettajien yhteystiedot