Ruotsin kielen täydennysmoduuli 1 op

Toisessa yliopistossa suoritettu ruotsin opintojakso korvaa tutkinnossa vaadittavan ruotsin kielen kurssin (laki 424/2003 ja asetus 481/2003). Oman alan täydennysmoduuli on kuitenkin suoritettava, jos aikaisemmin suoritettu opintojakso ei ole ollut samaa alaa tai jos olet vaihtanut/vaihdat pääainetta. Tarkista tiedekuntasi vaatimukset tältä osin. Muista tehdä korvaavuushakemus ennen kuin ryhdyt täydentämään.

Näin suoritat täydennysmoduulin:

 • Etsi vähintään 10 sivun mittainen omaan alaasi liittyvä ruotsinkielinen tieteellinen teksti ja hyväksytä se kyseisen alan ruotsin opettajalla (ks. alojen opettajat alta).
 • Artikkeleita/julkaisuja löydät mm. kirjaston tiedonhankinta-työkaluilla.
 • Kirjoita tekstin pohjalta enintään kahden A4-sivun mittainen referaatti suomeksi (1,5 rivivälillä, fontilla 12).
 • Laadi tekstistä myös 30–50 sanan laajuinen oman alasi ruotsi-suomi-sanasto taivutuksineen.
 • Alkuperäinen teksti jätetään opettajalle tehtävien kanssa. Kaikki tehtäväosiot ja alkuperäisen tekstin voi lähettää opettajalle liitetiedostoina sähköpostitse.
 • Huom! Lue huolellisesti ohjeet referaatin kirjoittamisesta ennen kuin alat työstää sitä! Huomaa, että referaatti ei ole sama asia kuin tiivistelmä.


Täydennysmoduulin suorittamisesta voi ottaa yhteyttä seuraaviin opettajiin:

 • Maria Susanna Lampinen: Humanistiset tieteet

 • Marjut Janhunen: Yhteiskuntatieteelliset aineet, psykologia

 • Camilla Jauhojärvi-Koskelo: Kauppakorkeakoulu

 • Pauliina Jämsén: Matemaattis-luonnontieteellinen tdk, kasvatustieteet

 • Eveliina Koivumäki: Informaatioteknologian tdk

 • Anniina Suuronen: Liikuntatieteellinen tdk

Opettajien yhteystiedot