Akateemista suomea - kielenkäytön funktiot ja rakenteet

Kielenkäytön funktiot 

Sosiaalinen vuorovaikutus

 • Suomalaisen viestintäkulttuurin hallitseminen informaaleissa ja formaaleissa tilanteissa
 • Reagoiminen ja toimiminen sujuvasti, täsmällisesti ja tilanteenmukaisesti erityyppisissä sosiaalisen vuorovaikutuksen tilanteissa


Kertominen ja kuvaaminen

 • Omasta alasta viestiminen tarkoituksenmukaisesti ja idiomaattisesti eri tilanteissa
 • Abstraktien asioiden kuvaaminen yksityiskohtaisesti ja täsmällisesti sanastoa varioiden
 • Argumentoiminen sopivaa tyyliä käyttäen

  

                               movi_web_movimovimovi_oranssi.png


Ymmärtäminen ja tiedonhaku suomeksi 

 • Pitkän, yhtenäisen suomenkielisen tekstin kuten romaanin lukeminen ja ymmärtäminen sekä johtopäätösten tekeminen
 • Omaan tieteenalaan liittyvän suomenkielisen lähdemateriaalin etsiminen erilaisia hakumenetelmiä käyttäen sekä suomenkielisen lähdemateriaalin lukeminen
 • Yleiskielisen ja abstraktin omaa tieteenalaa ja yhteiskunnallisia aiheita käsittelevän puheen tai keskustelun ymmärtäminen
 • Puheen ja tekstin sävyjen ja yksityiskohtien erottaminen ja ymmärtäminen, kuten faktan ja mielipiteen erottaminen toisistaan


Kielenoppijana kehittyminen

 • Oman kielitaitoprofiilin hyvä tunteminen ja sen eri osa-alueiden systemaattinen kehittäminen tavoitteellisesti
 • Tiedonhaku- ja tekstitaitojen vakiinnuttaminen ja päättelytaidon kehittäminen
 • Erilaisten oppimista ja kielenkäyttöä tukevien työkalujen käytön laajentaminen ja syventäminen