Kurssien arviointi

Arviointi opiskelun apuna ja tukena

Kursseillamme arviointi on läsnä koko ajan jokaisella oppitunnilla, ja sen tarkoitus on tukea oppimista. Arviointi auttaa asettamaan omia tavoitteita, suuntaamaan ja tarkentamaan niitä.

Arviointia on monenlaista: Sinä itse arvioit koko ajan oppimistasi ja kielitaitoasi ympäristöstä, muilta opiskelijoilta ja opettajalta saamasi palautteen avulla. Myös kurssin pienet välitestit ja lopputentti suuntaavat omaa oppimistasi ja kertovat sinulle, mitä olet jo omaksunut ja mikä vaatii lisää harjoitusta. Lisäksi arvioit muita opiskelijoita antamalla heille palautetta. Arvioit myös opetusta antamalla palautetta kursseista ja täyttämällä esimerkiksi oppimispäiväkirjalomakkeita.

Myös opettaja arvioi opiskelijoita koko ajan ja saa arvokasta tietoa siitä, mitä opiskelijat ovat jo oppineet ja mitä he vielä tarvitsevat. 

Mitä kursseillamme arvioidaan?

Kielitaito koostuu eri osa-alueista. Tuotamme itse kieltä puhumalla ja kirjoittamalla. Tekstejä lukiessamme ja keskustellessamme toisten kanssa tarvitsemme tekstin- ja puheenymmärtämistaitoja. Sekä tuottamistaitojen että ymmärtämistaitojen tueksi tarvitsemme tietoa kielen rakenteesta ja sanastosta.

Meidän mielestämme kaikki kielitaidon osa-alueet ovat tasavertaisia ja yhtä arvokkaita. Siksi peruskursseillamme arvioimmekin kaikkia kielitaidon osa-alueita tasapuolisesti. Jotta voit suorittaa kurssit hyväksytysti, sinun pitää hallita riittävästi kaikkia kielitaidon osa-alueita.

Opetusryhmämme ovat aina hyvin heterogeenisiä, mikä tarkoittaa sitä, että opiskelijoilla voi olla hyvin erilainen kielitaitoprofiili. Joku on asunut Suomessa monta vuotta ja puhuu sujuvasti, mutta ei hallitse kielioppia. Joku toinen taas saattaa osata kaikki kieliopilliset pikkuseikatkin, mutta ei tahdo saada sanaa suustaan. Siksi sinun ei kannata koskaan verrata itseäsi muihin opiskelijoihin vaan keskittyä oman oppimisesi seuraamiseen. Arviointi ei ole vertailua.

Elämme keskellä suomalaista kulttuuria ja kieltä on kaikkialla. Arkipäiväinen elämä on loputtoman hedelmällinen kielenoppimisen ympäristö. Siksi oletammekin, että opiskelijamme opiskelevat ja käyttävät kieltä joka päivä myös luokan ulkopuolella. Tämä näkyy myös arvioinnissamme esimerkiksi siten, että korkeimpien arvosanojen saaminen edellyttää opiskelijalta aktiivista otetta kielenopiskeluun ja kielenkäyttöön myös luokan ulkopuolella.

Kursseillamme odotamme sinulta aktiivista osallistumista opetukseen ja annettujen tehtävien tekemistä. Usein monet poissaolot näkyvät suoraan oppimistuloksissasi ja siten myös loppuarvosanassasi. Suorituksesi voidaan myös hylätä, jos et ole tehnyt kaikkia kurssilla annettuja tehtäviä.

Jos joudut olemaan poissa tunneilta, ota aina selville, mitä tunneilla on tehty, ja opiskele itsenäisesti. Huomaa kuitenkin, että kaikkia kielitaidon osa-alueita, kuten puhumista, ei ole mahdollista harjoitella tehokkaasti yksin. Siihen tarvitset parin tai ryhmän apua. 

Arviointivälineet

Konkreettisia arvioinnin apuvälineitämme ovat esimerkiksi

  • henkilökohtaiset palautekeskustelut
  • arviointilomakkeet itsearviointiin, vertaisarviointiin ja opetuksen arviointiin
  • pienet välitestit kaikilla kielitaidon osa-alueilla
  • kurssin lopputentti, jossa arvioidaan kaikki kielitaidon osa-alueet. 

Arviointiasteikko

Peruskursseillamme noudatamme Jyväskylän yliopiston arvosana-asteikkoa (0 – 5), jossa

  • 5 = erinomainen
  • 4 = kiitettävä
  • 3 = hyvä
  • 2 = tyydyttävä
  • 1 = välttävä
  • 0 = hylätty

Täydentävät kurssimme arvioimme asteikolla hyväksytty – hylätty. Hyväksytyksi kurssin saat, kun osallistut aktiivisesti opetukseen ja teet annetut tehtävät. 

Lopputentti

Peruskursseilla on kurssin lopuksi lopputentti, jolla arvioimme erikseen kaikkia kielitaidon osa-alueita. Lopputentti koostuu puhetentistä, puheenymmärtämistentistä, tekstinymmärtämisosiosta, kirjoitelmasta ja sanasto- ja kielioppiosiosta.

Tenttisi on hyväksytty, kun saat kaikista tentin osa-alueista vähintään 50 % oikein. Tentin lopullinen arvosana on yleensä osa-alueiden keskiarvo.

Kurssilla sovitaan yleensä tentinpalautusaika, jolloin voit pyytää opettajalta apua siihen, miten jatkaa suomen kielen taitosi kehittämistä.

Kurssi ja oppiminen eivät pääty tenttiin! Oikeastaan tentti on uusi alku, koska se parhaimmillaan auttaa sinua näkemään, miten olet omaksunut kurssin sisällöt ja mitä asioita sinun mahdollisesti pitäisi vielä kerrata. Siksi on tärkeää tulla aina katsomaan omaa tenttisuoritusta.

Kurssin arvosana ja opintopisteet tulevat Korppiin. Tiedon eri osa-alueiden arvosanoista eli kielitaitoprofiilisi saat opettajalta. 

Milloin uusintatentti?

Jos et läpäissyt jotakin tentin osiota, voit tehdä tentin uudelleen. Uusintatentissä sinun ei tarvitse uusia koko tenttiä vaan vain epäonnistuneet osakokeet. Jos haluat uusia tenttisi, ota yhteyttä meihin opettajiin. Yhdessä voimme pohtia, miten sinun kannattaa valmistautua uusintaan ja mitkä osa-alueet vaativat lisää harjoitusta.

Tentin eri osa-alueiden suoritukset ovat voimassa vuoden. Jos uusit tentin myöhemmin, sinun täytyy tehdä kaikki tentin osa-alueet uudestaan. 

Yleiset tenttipäivät / korvaavat tentit

Jos haluat suorittaa kielitaitokokeen osallistumatta kurssille, voit tehdä sen yleisenä tenttipäivänä. Ota tällöin jo hyvissä ajoin yhteyttä opettajaan (katso henkilökunnan yhteystiedot).

Jos olet suorittanut Jyväskylän yliopistossa tutkintoon vaadittavia kieli- ja viestintäopintoja vastaavat yliopistotasoiset opinnot muussa korkeakoulussa tai olet oppinut kieltä muulla tavalla, voit saada merkinnän korvaavasta suorituksesta. Palauta korvaavuushakemus Ulla Lautiaiselle huoneeseen O 206. Saat hyväksytyt opintopisteet suoraan opintorekisteriisi. Jos suoritustasi pitää täydentää jollain tavalla, suomen kielen opettaja ottaa sinuun yhteyttä.

Jos sinulla ei ole todistusta suorittamastasi kurssista, sinun täytyy suorittaa koko kurssin tentti ja osoittaa näin osaamisesi. Ota tällöin yhteyttä movi@jyu.fi.