Ei-yliopisto-opiskelijoille

Asutko Suomessa tai oletko tulossa Suomeen lyhyeksi ajaksi? Etsitkö intensiivistä suomen kielen kurssia, jota voisi käydä myös työn ohessa? Katso, mitä meillä on tarjolla!

Suomen kursseja – kenelle?

Suomen kielen kurssimme on tarkoitettu ensisijaisesti yliopiston omille opiskelijoille ja henkilökunnalle, mutta myös yliopiston ulkopuoliset opiskelijat voivat osallistua kursseillemme maksamalla kurssimaksun. Huomaa kuitenkin, että opetus on yliopistotasoista, joten opiskelijan täytyy pystyä opiskelemaan itsenäisesti ja hänellä tulisi olla lukiotasoinen pohjakoulutus. Peruskursseilla (Minun suomea ja Arjen suomea) myös hyvä englannin kielen taito on tarpeen.

Huomaa, että opiskelu Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen kursseilla ei oikeuta opiskelupaikkaan Jyväskylän yliopistossa. Jos haluat hakea yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi, löydät lisätietoa yliopiston kansainvälisistä palveluista

Kurssitarjotin

Tarjoamme suomen kielen kursseja perustasolta edistyneelle tasolle. Peruskielitaitokurssien (XSUX1001 – XSUX1005) lisäksi järjestämme täydentäviä kursseja, joilla kielitaitoa kehitetään projektimaisen työskentelyn avulla (esim. Oman alan suomea). Joillakin täydentävillä kursseilla keskitytään myös yksittäisten kielitaidon osa-alueiden harjoitteluun kuten suulliseen kielitaitoon, kirjoittamiseen tai tekstien lukemiseen.

Kurssit alkavat syyslukukaudella syyskuussa ja kevätlukukaudella tammikuussa ja kestävät joulukuulle ja huhti-toukokuulle. Kesällä – elokuussa – järjestetään vain intensiivinen Minun suomea -kurssi, jonka kesto on noin neljä viikkoa.

Räätälöimme kursseja myös yksityisopiskelijoille ja pienille ryhmille.

KURSSIT

HINTA

Minun suomea

5 ECTS-pistettä, 70 kontaktituntia/kurssi

350 €

Arjen suomea

5 ECTS-pistettä, 70 kontaktituntia/kurssi

350 €

Opiskeluelämän suomea

6 ECTS-pistettä, 70 kontaktituntia/kurssi

420 €

Yhteiskunnan suomea

6 ECTS-pistettä, 70 kontaktituntia/kurssi

420 €

Akateemista suomea

6 ECTS-pistettä, 70 kontaktituntia/kurssi

420 €

Oman alan suomea

5 ECTS-pistettä, 50 kontaktituntia/kurssi

350 €

Arjen tekstejä suomeksi

2 ECTS-pistettä, 24 kontaktituntia/kurssi

140 €

Opiskelu- ja mediatekstejä suomeksi

4 ECTS-pistettä, 24 kontaktituntia/kurssi

280 €

Aletaan jutella suomeksi

2 ECTS-pistettä, 24 kontaktituntia/kurssi

140 €

Jutellaan sujuvasti suomeksi

2 ECTS-pistettä, 24 kontaktituntia/kurssi

 140 €

Kirjoittamiskurssi

4 ECTS-pistettä, 24 kontaktituntia/kurssi + henkilökohtaiset palautteet

280 €

Tärkeä muistaa, kun tulet kurssille

Tunnit alkavat 15 minuuttia yli täyden tunnin ja kestävät yleensä 2 x 45 minuuttia: esim. klo 14–16 kestävä kurssi alkaa klo 14.15 ja päättyy 15.45.

Arviointi

Kurssin suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista, kotitehtävien ja mahdollisten projektitöiden suorittamista sekä lopputentin suorittamista. Lopputentissä on useimmiten 5 osakoetta (puhuminen, puheenymmärtäminen, tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen sekä rakenteet ja sanasto), joiden avulla arvioidaan kaikkien kielitaidon osa-alueiden hallintaa. Kokonaisarvosanan saamiseksi opiskelijan täytyy päästä läpi kaikista osakokeista.

Arviointiasteikko on 1–5 (1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen). Jos opiskelija epäonnistuu lopputentissä, hänellä on oikeus osallistua uusintatenttiin. Hänen ei kuitenkaan tarvitse uusia koko tenttiä vaan vain ne osakokeet, joita hän ei läpäissyt. Kurssin läpäisemiseksi vaaditaan tavallisesti 50 % maksimipisteistä.

Kurssin jälkeen saat halutessasi todistuksen.

Viisumi, oleskelulupa, majoitus

Movi ei valitettavasti voi auttaa viisumin tai oleskeluluvan hankinnassa. Movi ei myöskään voi järjestää majoitusta.

Lisätietoa

Jos haluat lisätietoa opetuksesta ja kurssimaksuista, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen movi@jyu.fi.