Opiskeluelämän suomea - kielenkäytön funktiot ja rakenteet

Kielenkäytön funktiot 

Sosiaalinen vuorovaikutus

 • Suomalaisen arjen ja viestintäkulttuurin tunteminen
 • Sujuva toimiminen informaaleissa oman elämän tilanteissa
 • Reagoiminen formaalimmissa ja puolivirallisissa tilanteissa
 • Puhekielen ymmärtäminen ja käyttäminen, kun aihe on tuttu

Kertominen ja kuvaaminen

 • Omaan elämänpiiriin liittyvien asioiden melko selkeä ja yhtenäinen kuvaaminen mutta ei vielä kovin tarkasti
 • Mielipiteistä keskusteleminen lyhyesti perustellen itselle tutusta ja merkityksellisestä aiheesta
 • Eri lähteistä hankitun ja muokatun itseä kiinnostavan tiedon jakaminen
 • Omaan elämänpiiriin liittyvien lyhyiden ja myös formaalien viestien kirjoittaminen

Ymmärtäminen ja tiedonhaku suomeksi 

 • Tekstin rakenteen hahmottaminen sekä pääasioiden ja joidenkin yksityiskohtien ymmärtäminen erityyppisissä mediateksteissä, kun aihe on oppijalle merkityksellinen ja ennustettava
 • Teeman ja pääasioiden ymmärtäminen selkeästä yleiskielisestä puheesta sekä joidenkin yksityiskohtien poimiminen myös abstrakteista aiheista
 • Teeman ymmärtäminen ja keskeisen tiedon poimiminen normaalitempoisesta, puhekielisestä keskustelusta

Kielenoppijana kehittyminen

 • Oman kielitaitoprofiilin tiedostaminen, oppimisstrategioiden aktiivinen kehittäminen ja oppimistavoitteiden asettaminen
 • Kielen havainnoiminen ja ympäristön hyödyntäminen aktiivisesti myös luokan ulkopuolella
 • Tiedonhaku- ja tekstitaitojen käyttäminen ja kehittäminen
 • Erilaisten oppimista tukevien työkalujen käytön laajentaminen

Keskeisiä rakenteita 

Opitaan käyttämään produktiivisesti esim.:

 • ajan ilmaiseminen: verbien mennyt aika (imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti); ajanilmauksia systemaattisesti
 • lehtikielen piirteitä: passiivin preesens ja imperfekti, on tehtävä –rakenne
 • konditionaali
 • nominien monikkomuodot
 • objekti, predikatiivi
 • paikan ilmaiseminen: postpositioita
 • sanojen johtamista
 • tunteiden ja kokemusten ilmaiseminen: aistiverbejä, tunneverbejä
 • puhekielen piirteitä
 • suomalaisen kohteliaisuuden piirteitä

 

Opitaan tunnistamaan reseptiivisesti ja ymmärtämään kontekstissa esim.:

 • sanomalehtikielen piirteitä: yksinkertaiset partisiipit adjektiiveina ja lauseenvastikkeet; monimutkaisempia lauserakenteita

 

movi_web_movimovimovi_oranssi.png