Kurssit

Mistä tiedän, minkä kurssin valitsen?

Jos haluat harjoitella kaikkia kielitaidon osa-alueita, voit valita pitkän XSUX1001 - XSUX1005 -kurssin. Jos haluat kehittää jotain erityistä kielitaidon osa-aluetta, voit valita lyhyempiä kursseja.

Ilmoittaudu kursseille SISUssa.

kirvi lonely-planet.jpg

Pitkät kurssit

Survival Finnish: XSU0026 Survival Finnish 1  (2 op)

 

 XSUX1001 Minun suomea (5 op)

”Selviän tavallisissa yksinkertaisissa arkitilanteissa perusfraaseja ja -sanastoa käyttäen. Puhekielen ymmärtäminen on minulle vaikeaa, mutta pystyn kuitenkin poimimaan normaalitempoisesta puheesta tuttuja sanoja ja maailmantiedon avulla monesti myös ymmärtämään joitakin pääasioita.”

Katso tästä kielenkäytön funktiot ja keskeiset rakenteet 

XSUX1002 Arjen suomea (5 op)

”Olen saanut lisää rohkeutta, varmuutta ja sujuvuutta arkitilanteissa selviytymiseen, mutta normaalitempoiseen keskusteluun en vielä pysty osallistumaan. Laajempi sanavarasto auttaa minua kertomaan tarkemmin esimerkiksi tapahtumista ja tekemisistäni. Minulla on myös lisää strategioita päätellä merkityksiä autenttisista teksteistä.”

Katso tästä kielenkäytön funktiot ja keskeiset rakenteet 


XSUX1003 Opiskeluelämän suomea (6 op)

”Selviydyn hyvin arkisissa asiointitilanteissa ja pystyn melko hyvin osallistumaan vapaamuotoiseen, yleiskieliseen keskusteluun suomeksi, kun aihe on minulle tuttu. Pystyn etsimään asiatietoa ja kertomaan tapahtumista, kokemuksista ja tunteista melko sujuvasti ja perustelemaan mielipiteeni lyhyesti.”

Katso tästä kielenkäytön funktiot ja keskeiset rakenteet 

XSUX1004 Yhteiskunnan suomea (6 op)

”Pystyn osallistumaan aktiivisesti yleiskieliseen keskusteluun ajankohtaisesta yhteiskunnallisesta aiheesta, kun aihe on minulle tuttu, vaikka joudun välillä pyytämään toistoa. Ymmärrän ajankohtaisista sanomalehtiteksteistä pääajatukset. Pystyn kuuntelemaan selkeitä, yleiskielisiä luentoja ja opiskelemaan suomeksi, vaikka se on vaikeaa.”

Katso tästä kielenkäytön funktiot ja keskeiset rakenteet 


XSUX1005 Akateemista suomea (6 op)

”Pystyn osallistumaan aktiivisesti yleiskieliseen keskusteluun ajankohtaisesta yhteiskunnallisesta aiheesta. Ymmärrän hyvin ajankohtaista sanomalehtitekstiä. Pystyn kuuntelemaan selkeitä, yleiskielisiä luentoja ja opiskelemaan suomeksi. Kehitän kielitaitoani tavoitteellisesti lukemalla säännöllisesti ja havainnoimalla natiivien puhetta.”

Katso tästä kielenkäytön funktiot ja keskeiset rakenteet