Todistukset, arki- ja työelämän suomi

Yhdistä opiskelemasi kurssit yhteen todistukseen!

Voit saada 20 opintopisteen tai 25 opintopisteen erillisen todistuksen suomi toisena kielenä -kursseistasi. Sinulla on kaksi erilaista mahdollisuutta sen mukaan, teetkö perus- ja keskitason kursseja vai edistyneen tason kursseja. Perus- ja keskitason kursseista voit saada Arkielämän suomi -todistuksen ja edistyneen tason kursseista Opiskelu- ja työelämän suomi -todistuksen.

Mikäli haluat todistuksen suorittamistasi suomi toisena kielenä -kursseista, katso hakulomakeHakemus toimitetaan sähköpostin liitetiedostona Ulla Lautiaiselle: ulla.lautiainen@jyu.fi.

Arkielämän suomi (vähintään 20 op), taso B1

Suoritettuasi vaaditut kurssit

 • osaat viestiä pääosin ymmärrettävästi opiskelun ja työelämän alakohtaisissa tilanteissa
 • pystyt osallistumaan vuorovaikutukseen tutuissa tilanteissa
 • pystyt seuraamaan keskustelua, kun aihe on sinulle tuttu ja keskustelussa ei käytetä idiomaattisia ilmauksia
 • osaat pitää lyhyen esityksen omasta mielenkiinnon kohteestasi
 • löydät ja ymmärrät itselle tutun aihepiirin tekstistä pääkohdat
 • osaat tuottaa yhtenäisiä ja ymmärrettäviä tekstejä itsellesi tutusta aihepiiristä

 

Pakolliset kurssit

 

Valinnaiset kurssit

Valitse seuraavia kursseja vähintään 4 opintopisteen verran

 

Opiskelu- ja työelämän suomi (vähintään 20 op), taso B2-C1

Suoritettuasi vaaditut kurssit

 • osaat viestiä sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti vaativammissakin opiskelun ja työelämän tilanteissa
 • osaat reagoida tilanteen mukaan ja osaat noudattaa yleisimpiä kulttuurisidonnaisen viestinnän ja vuorovaikutuksen sääntöjä
 • osaat referoida omin sanoin erilaisia tekstejä ja pystyt lukemaan vaivattomasti oman alasi tekstiä sekä arvioimaan lukemaasi kriittisesti
 • osaat pitää yksityiskohtaisen valmistellun esityksen omalta alaltasi
 • osaat noudattaa oman alasi tiedeviestinnän peruskonventioita ja rekistereitä ja tuottaa oman alasi tekstejä ja työelämän dokumentteja
 • osaat tehdä keskustelussa eron eri muodollisuusasteiden välillä ja liittää puheenvuorosi aiemmin sanottuun tilanteen vaatimalla tavalla

 

Pakolliset kurssit

 

Valinnaiset kurssit

Valitse seuraavia kursseja vähintään 19 opintopisteen verran

 

HUOMIO! Samaa kurssia ei voi käyttää eri kokonaisuuksiin.