It­se­näises­ti suo­ri­tet­ta­vat opintojaksot

Huom.! Kaikki opintojaksot eivät ole tarjolla itsenäisinä suorituksina joka vuosi. Tarkistathan SISUsta opintojakson mahdolliset suoritustavat ja -ajat. 

Saksa, itsenäisesti suoritettavat opintojaksot