Slovakin kielen perus- ja aineopinnot etäopetuksena

Erilliset opinto-oikeudet

Henkilöt, joilla ei ole tutkinto-oikeutta Jyväskylän yliopistossa, voivat hakea erillistä opinto-oikeutta slovakin kielen perus- ja aineopintoihin. Opiskeluoikeutta haetaan Movista ja opintoihin on jatkuva haku. Erillisen opinto-oikeuden hakulomakkeen voi tulostaa opiskelijapalvelujen sivuilta. Hakulomake palautetaan Moviin osoitteella Monikielisen akateemisen viestinnän keskus, PL 35 (O 106), 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakijoille tiedotetaan valinnan tuloksista henkilökohtaisesti. Opinto-oikeus on voimassa kaksi vuotta. Opinnot ovat maksullisia: perusopinnot 200 euroa ja aineopinnot 400 euroa. Maksu peritään myönnettyä opintokokonaisuuden suoritusoikeutta kohden. 
Lisätietoja: puh. 0400 248069 tai opettajalta, Anna Kyppö, anna.kyppo@jyu.fi puh. 040 4817571.

JOO-sopimukset

Muissa yliopistoissa ja korkeakouluissa opiskelevat, joilla ei ole tutkinto-oikeutta Jyväskylän yliopistossa, voivat hakea Movista erillistä opinto-oikeutta slovakin kielen perus- ja aineopintoihin. JOO-opintoihin on jatkuva haku slovakin kielessä. Opinto-oikeutta haetaan JOO-verkkopalvelun lomakkeella. Hakulomake palautetaan Moviin osoitteella Monikielisen akateemisen viestinnän keskus, PL 35 (O 106), 40014 Jyväskylän yliopisto. Sopimus Joustavasta Opinto-oikeudesta (JOO) määrittää opinnoista perityt maksut - sopimusosapuolet vastaavat sivuaineopintojen kustannuksista opiskelijan puolesta silloin, kun opinnot liitetään toisen korkeakoulun tutkintoon. Hakijoille tiedotetaan henkilökohtaisesti valinnan tuloksista. Opinto-oikeus on voimassa kaksi vuotta. 
Lisätietoja: puh. 0400 248069 tai opettajalta, Anna Kyppö, anna.kyppo@jyu.fi, puh. 040 4817571