Venäjä

Kuva: Daniil Silantev

 

 

Naapurimaan olojen vähitellen vakiintuessa venäjän kielen merkitys käy yhä tärkeämmäksi, ei vähiten kaupallisessa mielessä. Venäjän kielen taitoisten suomalaisten määrän soisi kasvavan: vain henkilökohtaiset kontaktit ja lisääntynyt monipuolinen tietämys Venäjästä, sen kansalaisista ja rikkaasta kulttuurista pystyvät hälventämään ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä, joita vieraisiin oloihin ja kulttuureihin kohdistuu.

Venäjän kielen ja kulttuurin opinnot

Movi tarjoaa monipuolisen valikoiman eri tasoisia venäjän kielen kursseja kaikille venäjän kielestä kiinnostuneille. Valitse mieleisesi kurssi ja katso tarkemmin, mitä se sisältää ja mitkä ovat sen suoritustavat. 

Mikäli et ole opiskellut venäjää aikaisemmin, sinun on käytävä kurssit Venäjä 1-4 ennen kuin voit osallistua valmennuskurssille tai sitä vaativimmille kursseille.

Venäjä on yksi Euroopan puhutuimmista kielistä. Suomelle venäjän kielellä ja Venäjän tuntemuksella on aivan erityinen merkitys. Läheisten kontaktien vuoksi Suomessa on aina tarvittu enemmän venäjäntaitoisia asiantuntijoita kuin muissa maissa. Muun muassa venäjänkielisten maahanmuuttajien ja ostovoimaisten turistien määrän kasvun myötä venäjän kielen käytön tarve ja mahdollisuudet ovat entisestään lisääntyneet ja monipuolistuneet. Venäjän kielen taitoa tarvitaan niin kaupan, teollisuuden, kulttuurin kuin matkailunkin piirissä.

Ilmoittaudu opintojaksoille SISUssa

Katso myös venäjän opintopolku

Työmarkkinoilla monipuolinen kielitaito sekä kulttuurienvälinen osaaminen ja monipuoliset viestintätaidot ovat kilpailuvaltti. Lue lisää mahdollisuuksista kehittää monikielistä kulttuurienvälistä osaamistasi

Yhteystiedot