Opi oppimaan

Opiskelutaitojen ja -valmiuksien kehittäminen äidinkielellä lukemisen ja kirjoittamisen näkökulmasta

 kirvi claudia.jpg

Yliopisto-opintojen alkuvaiheen opintojaksoilla tutustut siihen, millaisia tekstejä tiedeyhteisössä tuotetaan sekä miten niitä tuotetaan ja miksi. Oman kirjoitusprosessin myötä harjoittelet tieteellisten tekstien lukemista ja kirjoittamista sekä kehität tiedonkäsittelyn ja kriittisen ajattelun taitojasi. Tavoitteena on, että parannat valmiuksiasi hankkia tieteellistä tietoa ja rakennat omia tekstejäsi opiskelukontekstissa.

 

Ilmoittaudu kursseille SISUssa

Kaikille avoimet kurssit

HYTK

IT

JSBE

KTK

LTK

MLTK