Taita­vak­si tut­ki­jak­si

Kirjoittaminen osana tutkijan ammattitaitoa ja urapolkua  

 

Opintojaksoilla syvennät tietämystäsi tieteellisen ilmaisun kirvi rawpixel.jpgkonventioista niin tutkimusteksteissä kuin populaarissa tietokirjoittamisessa eri konteksteissa. Tavoitteesi on kehittyä mahdollisimman omaääniseksi ja itsenäiseksi tutkijaksi, joka osaa viestiä asiantuntijana erilaisille yleisöille ja voi myös perustellusti poiketa oman tieteenalansa äänestä. Tavoitteenasi on myös osata reflektoida omaa toimintaa kirjoittajana ja tutkimuksien ohjaajana vallankäytön ja vastuun näkökulmasta.

Ilmoittaudu kursseille SISUssa