Tut­kin­toa täy­dentä­vät opintojaksot

Monipuolista ja päivitä osaamistasi kirjoittajana muidenkin kuin tieteellisten tekstien parissa

kirvi tutkintoa täydentävät alexis-brown.jpg

 

Vapaavalintaiset, tutkintoa täydentävät opintojaksot tarjoavat tukea, neuvoja ja uutta intoa kirjoittamiseen tai kun haluat päivittää osaamistasi. Vapaavalintaiset opintojaksot ovat avoimia kaikille opiskelijoille. Tarkista tutkintovaatimuksistasi, kuinka paljon vapaavalintaisia opintoja tarvitset tutkintoosi. 

 

Ilmoittaudu opintojaksoille SISUssa

Ohjausta tekstien tuottamiseen ja kirjoitusprosessin hallintaan

Kielenhuolto

Työelämän kirjoittaminen

Luova kirjoittaminen

Lähdeviitteet