Kaikille aloille yhteisiä opintojaksoja

Ilmoittautuminen kursseille tapahtuu Sisussa.

 • XPV0018 Puheviestinnän perusteet (2 op)

  Kurssilla käsitellään puheviestinnän keskeisiä ilmiöitä ja harjoitellaan monipuolisesti erilaisia vuorovaikutustaitoja. Kurssilla harjoitellaan myös palautteen antamista, vastaanottamista ja analysointia. Tämä kurssi sopii ensimmäiseksi puheviestinnän kurssiksi.

 • XPV0015 Esiintymistaito (3 op)

  Käsiteltäviä teemoja ovat esiintymisvarmuus, luotettavuusvaikutelma, argumentointi ja vuorovaikutuksen eettiset periaatteet. Vuorovaikutusta ja esiintymistä harjoitellaan erityyppisin oppimistehtävin.

 • XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (3 op)

  Keskeisiä teemoja ovat esiintymispelon ja -jännityksen käsittely sekä esiintymisen osataidot. Kurssi tarjoaa runsaasti esiintymiskokemuksia, rakentavaa palautetta ja vertaisryhmän tukea.

 • XPV0012 Puheviestintä/äänenkäyttö (3 op)

  Opintojaksolla tutustutaan äänentuottoprosessiin ja havainnoidaan omaan ääneen vaikuttavia tekijöitä. Äänen ilmaisullisuutta ja kestävyyttä haetaan rentoutus-, hengitys- ja ääniharjoituksin. Äänenkäyttöä lähestytään  viestinnällisestä näkökulmasta.

 • XPVX003 Työelämän viestintätaidot (4 op)

  Kurssilla keskitytään viestintätaitoihin työelämän eri tilanteissa. Kurssin aikana tutustutaan viestinnän tehtäviin ja merkitykseen työyhteisöissä.

 • XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta (3 op)

  Opintojaksolla käsitellään työhyvinvoinnin ja vuorovaikutusosaamisen yhteyksiä. Keskeistä on vuorovaikutuksen analysoiminen ja kehittäminen työelämän konteksteissa. Opintojaksolla tarkastellaan miten vuorovaikutusosaamisen avulla voidaan ylläpitää ja kehittää työhyvinvointia.

 • XPV0021 Työelämäviestintää monikulttuurisessa ryhmässä, 3 op

  Kurssi rakentuu projektista, joka tehdään monikulttuurisissa pienryhmissä. Nämä pienryhmät toimivat esimerkkeinä, kun harjoitellaan työelämässä tarvittavia viestintätaitoja ja analysoidaan omaa osallistumista monikulttuurisen ryhmän toimintaan. Projektityön aiheet liittyvät esim. erilaisiin monikulttuurisuuden teemoihin tai työelämäviestinnän ilmiöihin.

 • XPVX005 Esimiehen vuorovaikutusosaaminen (4 op)

  Opintojaksolla analysoidaan, arvioidaan ja kehitetään esimiehen vuorovaikutusosaamista. Näkökulmina ovat johtamisviestintä ja viestinnän johtaminen.

 • XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito (4 op)

  Keskeisiä teemoja Opintojaksolla ovat työelämän ryhmien ja vuorovaikutussuhteiden dynamiikka, neuvotteluvuorovaikutus, argumentointi, konfliktit ja niiden hallinta sekä vaikuttaminen. Omaa vuorovaikutusosaamista analysoidaan ja kehitetään neuvottelun ja kokouksen kontekstissa.

 • XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication (3 - 5 op)

  The course introduces students to fundamental issues and concepts in intercultural and multilingual communication from an interdisciplinary perspective.

 • XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen (1 op)

  Kurssilla pohditaan ruotsin kielen puhumisvarmuuteen vaikuttavia tekijöitä. Kurssi tarjoaa jännittämisen lievityskeinoja, esiintymiskokemuksia, tukea antavaa ohjausta ja vertaispalautetta.

  Alakohtaiset opintojaksosuositukset

 • Puheviestinnän opintojaksojen valintaopas