Puheviestinnän opintojen valintaopas

Alkuvaiheen opinnoissa suosittelemme seuraavia kaikille avoimia opintojaksoja

HUOM! Useimmissa tiedekunnissa on siirrytty uusiutuviin viestintä- ja kieliopintoihin (UVK), joihin sisältyvät kandidaatintutkintoon kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot. Alkuvaiheeseen sopiva täydentävä kurssi voi olla: 

Mikäli et kuulu uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen piiriin (UVK) alkuvaiheeseen sopii:

Kandidaatin tutkintoa täydentäviä kaikille avoimia kursseja

Syventävien opintojen vaiheessa oleville opiskelijoille suosittelemme kaikille avoimia kursseja

Alakohtaiset opintojaksot kandidaatin tutkintoon

Alakohtaiset opintojaksot maisterin tutkintoon

XTYO2020MUU Työelämäviestintä -opintokokonaisuus (15+ op)

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • pystyy tarkastelemaan analyyttisesti erilaisia työelämän vuorovaikutussuhteita sekä viestintätehtäviä, -tilanteita ja -prosesseja
  • osaa tunnistaa ja jäsentää viestinnän ja vuorovaikutuksen yhteyksiä työelämän ja työyhteisöjen toimivuuteen ja tuloksellisuuteen, esimerkiksi johtamisen, neuvottelun, päätöksenteon, työhyvinvoinnin, yhteistyön, projektityöskentelyn ja konfliktien hallinnan kannalta
  • ymmärtää monikulttuurisuutta työelämän viestinnässä ja vuorovaikutuksessa
  • pystyy ymmärtämään ja kehittämään moniammatillisten ja teknologiavälitteisten tiimien ja ryhmien toimintaa
  • on osoittanut yhteistyötaitoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • on syventänyt omaa viestintäosaamistaan osana asiantuntijuuttaan, työelämäosaamistaan ja niiden kehittämistä.

Arviointi ja palaute -sivulla kerrotaan kurssien arvioinnista.