Jalkanen Juha, varajohtaja, yliopistonlehtori

Jalkanen Juha, varajohtaja, yliopistonlehtori
Puhelinnumero:
+358 400 276 754
Huone:
Kärki Ba 126

Työtehtävät

 • Tutkimusperustainen opetuksen kehittäminen
 • Tiedolla toimiminen opetuksen suunnittelussa ja kehittämisessä
 • Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen kehittämistyön koordinointi
 • Tiedeviestinnän opetus jatko-opiskelijoille

Koulutus

 • FT (soveltava kielitiede, Jyväskylän yliopisto)
 • FM (suomen kieli, Jyväskylän yliopisto)

Tutkimusintressit ja kehittämistyö

 • Pedagoginen kehittäminen monimediaisissa ympäristöissä
 • Opettamis- ja oppimiskäytänteiden yhteissuunnittelu
 • Monilukutaito ja monikielinen pedagogiikka
 • Korkeakoulun kielipedagogiikka

Jäsenyydet ja luottamustehtävät 

 • Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) puheenjohtaja

Kansainväliset verkostot ja yhteistyö

 • European Association for Computer Assisted Language Learning (EuroCALL)
 • European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI)

Julkaisut