Lukkari Teija, yliopistonopettaja

Lukkari Teija, yliopistonopettaja
Puhelinnumero:
+358408053154
Huone:
Ag D221.2

Koulutus

 • FM (puheviestintä, Jyväskylän yliopisto)
 • Aikuiskouluttajan pedagoginen pätevyys (APO), Jyväskylän yliopisto.

Työtehtävät

 • Kauppakorkeakoulun UVK- opintojaksojen kehittäminen ja opettaminen.
 • Pedagoginen kehittämistyö yhdessä yliopiston eri laitosten kanssa.
 • Opettaminen ja opetuksen kehittäminen kandi- ja maisteritasolla esim. akateemiset tekstitaidot, puheviestinnän perusteet, kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen, varhaiskasvatuksen asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen, monikielinen vuorovaikutus, työhyvinvointia vuorovaikutuksesta, työhyvinvoinnin johtaminen ja esimiehen vuorovaikutusosaaminen opintojaksoilla.
 • Tilauskoulutusten suunnitteleminen ja toteuttaminen.
 • Tutkimustyötä.
 • Kauppakorkeakoulun ja Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntavastaava.
 • Avoimen yliopiston yhteysopettaja / puheviestintä. Akateemisten tekstitaitojen opettaminen avoimessa yliopistossa.

Kansalliset verkostot

 • Verme- hanke (vertaismentorointi).
 • Varma-hanke (monitieteisten UVK-opettajatiimien työhyvinvoinnin tukeminen).

Tutkimusintressit ja kehittämistyö

 • Tiedeyhteisön viestintäkäytänteiden oppimista tukeva pedagogiikka.
 • Työhyvinvointi pedagogisessa työssä ja työyhteisössä. Työhyvinvoinnin johtaminen. 
 • Vuorovaikutusosaamisen ja työhyvinvoinnin yhteydet.Työn merkityksellisyys.
 • Monitieteisten tiimien johtaminen, vuorovaikutus, työhyvinvointi ja yhteistyö.

 Julkaisut

 • Torvelainen, P., & Lukkari, T. (2015). Tiedeyhteisön viestintäkäytänteiden oppimista tukeva pedagogiikka. Yliopistopedagogiikka, 22 (2), 34-36.
 • Gerlander, M., Lukkari, T., & Kettunen, T. (2014). Yksittäisen hoitokäynnin tarkastelusta pitkäaikaissairaan vuorovaikutussuhteiden verkoston tarkasteluun. Prologi : puheviestinnän vuosikirja 2014, 2014, 27-34.