Monto Kirsi, yliopistonopettaja (työstävapaalla)

Monto Kirsi, yliopistonopettaja (työstävapaalla)
Sähköposti:
kirsi.monto@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358 40 8054977
Huone:
O 109

Työtehtävät

  • Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen (UVK) kehittäminen ja opettaminen osana monikielistä ja -tieteistä opettajatiimiä
  • Ruotsin kielen tutkintoon kuuluvien kurssien opetus ja kehittäminen (humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
  • Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntavastaava

Koulutus

  • FM (Jyväskylän yliopisto, ruotsin kieli)
  • Aineenopettajan pätevyys, ruotsin ja saksan kieli (Jyväskylän yliopisto)

Tutkimusintressit ja kehittämistyö

  • Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen (UVK) kehittäminen
  • Motivaatio ja asenteet kielenoppimisessa