EduFutura

Edufutura logo.png


EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteistyötä. Ammattikoulutuksen ja lukioiden osallisuus EduFutura-yhteistyössä yhdessä korkeakoulujen kanssa on avannut uuden ja ainutlaatuisen toimintamallin, joka mahdollistaa entistä joustavammat opinpolut ja oppimisen raikkaan uudistamisen.

Movi luo EduFuturan kanssa siltaa korkea-asteelle 

Movin ja EduFuturan välisen yhteistyön yhtenä päämääränä on vahvistaa lukion ja korkeakoulun välistä yhteistyötä ja sujuvoittaa lukiolaisten siirtymistä kohti korkeakouluopintoja. Siirtymävaiheeseen on suunniteltu Mind the gap -kurssia, joka on alkuvaiheessa suunnattu lukiolaisille. Kurssin tarkoitus on tukea opiskelijaa yleisissä kieli- ja viestintävalmiuksissa ja perehdyttää korkeakouluopintoihin. Kurssin suunnittelu käynnistyi syksyllä 2018, ja mukana työssä on edustajia Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksesta, Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja jyväskyläläisestä Schildtin lukiosta. Tarkoituksena on luoda uudenlaista ulottuvuutta toisen ja kolmannen asteen opintojen välille ja vahvistaa lukiolaisten akateemisia taitoja entisestään.

Pilottikurssi toteutettiin onnistuneesti syksyllä 2019. Sekä opiskelijoiden että opettajien kokemukset olivat myönteisiä ja kurssille nähtiin olevan tarvetta. Opiskelijat kokivat, että kurssisisällöt madalsivat kynnystä hakeutua opiskelemaan korkeakouluun.

Mind the gap -kurssi toteutetaan uudelleen toukokuussa 2020 lukioiden korkeakouluviikolla yhden opintopisteen laajuisena sekä syksyllä 2020 osana lukioiden normaalia kurssitarjontaa. Jatkossa kurssista luodaan verkkototeutus, jotta se olisi mahdollisimman monen lukiolaisen saatavilla.

EduFuturan verkkosivut: https://www.edufutura.fi/