Johtokunta

Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen johtokunta Note

  • hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman (elokuu)
  • päättää talousarviosta (marraskuu)
  • hyväksyy opetussuunnitelman (huhtikuu)
  • hyväksyy toimintakertomuksen/vuosiraportin ja päättää toimenpiteistä, joihin toimintakertomus antaa aihetta (helmikuu)
  • Johtokunnan kaikki tehtävät on kuvattu Jyväskylän yliopiston johtosäännössä.

Johtokunta 2018–2021

Johtokunnan puheenjohtajana on vararehtori Marja-Leena Laakso, esittelijänä Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen johtaja Peppi Taalas ja pöytäkirjanpitäjänä kehittämispäällikkö Mikko Jäkälä.

Jäsen
Varajäsen
dekaani Hanna-Leena Pesonen, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu varadekaani Anna-Maija Lämsä, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta  varadekaani Raimo Lappalainen, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
varadekaani Anne Pitkänen-Huhta, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta professori Tarja Nikula-Jäntti, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
varadekaani Maija Nissinen, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta varadekaani Mirja Hirvensalo, liikuntatieteellinen tiedekunta
yliopistonopettaja Elina Jokinen, Monikielisen akateemisen viestinnän keskus yliopistonopettaja Lotta Kokkonen, Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
opiskelija Aapo Vuori opiskelija Roosa Berg
   
Pysyvät asiantuntijajäsenet
 
kehittämispäällikkö Anna Grönlund, toiminnan ohjaus   
koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen, koulutuspalvelut  

Pöytäkirjat

2021

 

2020

2019

2018